Publicerat 12 maj, 2016

Rätt fönster

Att välja fönster för att få ett bra klimatskal är inte så lätt. Vi har samlat aktuella råd, ny spännande teknik och exempel på åtgärder i tre ambitionsnivåer.

Fönster står för den största värmeförlusten i våra hus. Kostnaden för att byta fönster är förhållandevis stor, men nya energifönster sänker kostnaden för uppvärmningen, förbättrar inomhusmiljön och dämpar utomhusbuller.

[ Annons ]

Samtidigt ska man ha i åtanke att EU och svenska myndigheter ställer allt hårdare krav på fastighetsbranschen för att få ner energianvändningen och minska vår klimatpåverkan.

– För nybyggnation har reglerna skärpts ungefär vartannat år på senare tid och det lutar åt ytterligare skärpningar. Men för ändringar och ombyggnad så tror jag att reglerna kommer stå sig ett tag till, säger Stefan Norrman, energiexpert på Boverket.

VÄLJ METOD

Om de gamla karmarna och bågarna är i gott skick eller måste bevaras för att huset ska behålla sitt utseende är det en enkel första åtgärd att se över och komplettera fönstrens tätningslister. Att byta ut glasen eller komplettera med en tredje glasruta kan minska energiförlusterna från fönstren, men det är svårt att nå samma standard som nya 3-glasfönster.

– Jag blir inte förvånad om det är billigare att köpa nya fönster än att byta glas eller komplettera med en extra glasruta. Har du gamla fönster krävs många mantimmar för att renovera dem och det måste du räkna in, säger Stefan Norrman.

Den tekniska livslängden för fönster brukar beräknas till 40 år. Tänk på att gamla energifönster från 1980-talet kanske inte fungerar som de ska längre.

Vid fönsterval måste man också ta hänsyn till väderstreck, klimat, vind och väder, fönsterstorlek, säkerhet och buller

Hur bra ett fönster isolerar anges med U-värdet, ju lägre värde desto mindre energi läcker ut. Titta på det totala U-värdet eftersom glaset ofta har bättre U-värde än båge och karm.

– Svenska byggregler som gäller för ändring av byggnader säger att man ska eftersträva ett U-värde som är max 1,2. Men det är alltså inget tvång.

Det kan jämföras med att de flesta husen i miljonprogrammet har tvåglasfönster med ett U-värde som är mer än dubbelt så högt.

– Det finns utrymme för att ta hänsyn till byggnadens förutsättningar och ändringens omfattning, säger Stefan Norrman.

Ett bra U-värde inte alltid samma sak som en god energibalans. Då måste man även se till G-värdet, som i procent anger hur stor del av solstrålningen som passerar glaset.

En annan viktig aspekt när man installerar täta energifönster är att energifilmen på glasrutan kan försämra inomhustäckningen för mobiltelefonerna i hemmet.

– Alla som har täta fönster har problem med inomhustäckningen beroende på energifilmen på glasrutan. Men glastillverkarna tittar på den här frågan, säger fönstertillverkaren LEIAB:s vd, Johan Pettersson.

Det finns många olika märkningar på fönster, men det är inte alltid att de gör valet enklare. Grundkravet som gäller sedan 2013 är att alla nya fönster som säljs ska vara CE-märkta enligt europastandarden SS-EN 14351-1.

– Stirra dig inte blind på märkningen. CE-märkningen är en deklaration på att värdena som uppgetts stämmer någorlunda. Själva märkningen säger inte om fönstret är bra eller dåligt, utan då får man titta på värdena, säger Stefan Norrman.

NYA MATERIAL

Forskningen går snabbt framåt. En ny lovande innovation är en helt transparent solcellspanel som tagits fram av ett forskarteam vid Michigan State University i Michigan, USA. Det kan innebära att vanliga fönsterrutor i framtiden kan generera elektricitet.

En annan spännande uppfinning är ett nytt fönsterglas som kan alstra energi från vind och regn, vilket skulle kunna passa vårt svenska klimat. Forskare vid  Georgia Institute of Technology i USA utnyttjar att regndroppar blir positivt laddade när de faller ner genom luften. Glaset har flera skikt och det yttre skalet innehåller nanogeneratorer som kan fånga laddningen i dropparna. I ett annat lager finns två laddade plastskikt av små fjädrar. När dessa skikt pressas mot varandra av vinden alstras el precis som när man för en kam genom håret.

Svenska forskare är också aktiva inom detta område. I en ny avhandling från Uppsala universitet presenteras en ny lösning på det så kallade ”sjuka hus-syndromet”.

Forskarna håller på att utveckla en fönsterbeläggning i nanoteknik som kan bryta ner skadliga organiska föroreningar i inomhusluften till vatten och koldioxid. Nanotekniken i fönsterglaset utnyttjar solljuset och behöver varken energi eller underhåll.

[ SAMMANFATTNING ]

FÖNSTER

Första steget

Se över och komplettera fönstrens befintliga tätningslister. Byt ut glasen eller komplettera med en tredje glasruta. Tänk på att du kan få följdproblem när du ändrar.

Tänk på att

… inte stirra dig blind på U-värdet utan kolla även G-värdet. Eftersträva minst ett U-värde på 1,2. Ta hänsyn till väderstreck, klimat, vind och väder, fönsterstorlek, säkerhet och buller. Fuska inte med drevningen när du byter. Ett annat tips är att handla svenska fönster som ofta har bäst garantivillkor. Överväg också att glasa in balkongerna.

Framtidens material

Fönster som kan generera elektricitet eller rena inomhusluften kan bli verklighet snart. Men var beredd på att betala ett högt pris och att fönstren kan ha ”barnsjukdomar” i början.

Tillbaka till startartikeln ”Rätt klimatskal lönar sig”.

3861533-lagenheter-1_web

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]