[ Annons ]

Foto: Shutterstock.
Publicerat 2 september, 2020

Minst tre miljarder i hyresrabatter

Ansökningstiden för hyresstöd tog slut den sista augusti och det blev sammanlagt 33472 ansökningar. Det totala hyresstödet landar på 1,55 miljarder, en preliminär siffra som kan behöva justeras längre fram. 

Summan är betydligt lägre än de fem miljarder som regeringen avsatt. Men något högre än de summor som rapporterats hittills.

– De fem miljarder som regeringen avsatte till hyresstödet var en grov uppskattning och stödet utformades under den mest intensiva krisen. Uppskattningsvis kommer nu cirka 1,5 miljarder att betalas ut i statligt hyresstöd. Till det kommer lika mycket från fastighetsägare. Det innebär tillfälliga rabatter på minst 3 miljarder på ett enda kvartal. Det är ett mycket stort stöd och visar på att fastighetsbranschen tagit ett stort ansvar under krisen, säger Fastighetsägarna Sveriges vd Anders Holmestig.

[ Annons ]

Flest ansökningar är i Stockholms län, 10 861 ansökningar, följt av Västra Götalands län, 5 795 ansökningar. Det finns ännu inga exakta beräkningar av hur stödet fördelas men Torbjörn Johnson, samordnare på Länsstyrelsen Västra Götaland har gjort en grov uppskattning av ansökningar som visar att 30 – 35 procent är handel, 20–25 procent besöksnäring, cirka 15 procent hår-, kropps- och skönhetsvård. Övriga är branscher som tandläkare, optiker, utbildningsföretag, handel och reparation av motorfordon med mera.

Nu är denna uppskattning gjord efter antal ansökningar och inte efter utbetalade belopp. För att få en helt rättvis blid om någon sektor under- eller överutnyttjat stöden måste även hänsyn tas till hur stor omsättning respektive bransch har. 

Siffror från SCB visar att under juli ökade detaljhandelns försäljningsvolym med 4,8 procent. Under perioden april till juni har försäljningen ökat inom flera områden jämfört med samma period föregående år. Det kan vara ett tecken på att hyresstödet till den sektorn inte har behövts i samma utsträckning under sommaren.

– Tydligt är att vi måste göra fortsatt analys innan vi kan dra några tydliga slutsatser. Samtidigt är det viktigt att stöd går direkt till företag som drabbas av pandemin och inte förmedlas via fastighetsägare. Nu behöver regeringen redogöra inför företagarna vilka stöd som kommer att finnas under hösten 2020, säger Anders Holmestig.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]