Foto: Bojana Lukac Malmö stadsbyggnadskontor.
Publicerat 25 augusti, 2016

Här är finalisterna i Stadsbyggnadspriset och Gröna Lansen

Malmö stad delar årligen ut ett Stadsbyggnadspris för arkitektur och stadsbyggnad, samt ett Gröna Lansen-pris för hållbart byggande. I år har juryn valt att presentera sju finalister.

Totalt har 38 förslag inkommit och sju av dessa har gått vidare som finalister. På Stadsbyggandets dag den 8 september kommer vinnarna att tillkännages.

[ Annons ]

– Malmö är en spännande arkitekturstad i både stort och smått, vilket också återspeglas i förslagen som kommit in. Även när staden byggs ut i ett högt tempo, eller i synnerhet då, är det viktigt att hålla fanan högt och visa att kvantitet inte behöver gå ut över kvalitet, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

28 av de inkomna förslagen har skickats in till Stadsbyggnadspriset och 10 förslag till Gröna Lansen.

En jury har därefter gjort ett urval och tittat närmare på tolv olika projekt, som slutligen utmynnat i fyra finalister till Stadsbyggnadspriset och tre till Gröna Lansen.

– Genom att uppmärksamma flera finalister vill vi visa på den bredd som finns i stadsbyggandet och arkitekturen – hur de utmärker sig och bidrar till en bättre och mer attraktiv stads- och livsmiljö, säger Ingemar Gråhamn, stadsarkitekt i Malmö.

Prisutdelningen sker på Stadsbyggandets dag som i år äger rum den 8 september på Malmö Högskolas Orkanen. Både allmänheten och branschen är välkomna att delta och arrangemanget är gratis.

Finalister till Stadsbyggnadspriset 2016

Stadsbyggnadspriset har delats ut sedan 1982 och belönar värdefulla förbättringar av Malmös stads- och livsmiljö. Vid bedömning tittar juryn på arkitektonisk kvalitet, hållbarhet, funktion, nytänkande, process, påverkan och betydelse för staden.

Nyapostoliska kyrkan/Brf S:t Knut 2013

Typ av projekt: Ombyggnation av kyrka till bostäder, 6 bostadsrätter

Byggherre: Sju gånger 77 AB/Kv. Ollonet Malmö AB, Bo Bra Norden AB

Arkitekt: Erséus Arkitekter AB (ombyggnation 2014), Eiler Graebe & Aage Schoug (1938)

Färdigställt: 2014

Fastighet: Ollonet 1

Adress: Mäster Henriksgatan 13

Juryns motivering

”Ett litet projekt med stor betydelse, som med stort engagemang illustrerar hur välgjord arkitektur i beständiga material kan användas för olika ändamål. Med respekt för originalbyggnaden och ett varsamt genomförande, har bostäder med stora rumsliga och sociala värden skapats och historien blir en del av framtiden. Projektet visar på ett föredömligt sätt hur unika lösningar och omätbara kvaliteter kan skapas genom bevarande och ombyggnation.”

Brf O’hoj

Typ av projekt: Nybyggnation bostäder, 10 bostadsrätter

Byggherre: Hauschild + Siegel 

Arkitekt: Hauschild + Siegel 

Färdigställt: 2014 

Fastighet: Klippern 3 

Adress: Kostergränd 4

Juryns motivering

”Med ett övertygande engagemang och rationalitet som grund, skapas yteffektiva och vackra bostäder med radhuskvaliteter i den täta staden. Material och ljusinsläpp är skickligt hanterade och grönskans starka närvaro illustrerar projektets höga sociala och miljömässiga ambitioner. Med bostadsrättsföreningen O´hoj och den unika tillblivelseprocessen utmanas arkitektens och de boendes roll i stadsbyggandet.”

Brf Tenoren

Typ av projekt: Nybyggnation bostäder, 72 bostadsrätter

Byggherre: Skanska Sverige AB Arkitekt: Johan Celsing Arkitektkontor Färdigställt: 2016 Fastighet: Blekan 1 Adress: Beringsgatan, Neptunigatan, Dag Hammarskjölds Torg

Juryns motivering

”Tenoren är i sin skenbara enkelhet ett fint exempel på hur man med stor omsorg och subtila variationer kan skapa god bostadsarkitektur med tidlösa kvaliteter. Den handmurade tegelfasaden förmedlar hantverkets betydelse för såväl människa som byggnadens uttryck. Genom en skicklig hantering av det vackra teglet och fasadens stilelement, står Tenoren med sitt lågmälda men effektiva arkitektoniska språk sig väl mot den omgivande bebyggelsen.”

Malmö Live

Typ av projekt: Kongress, konsert och hotellanläggning

Byggherre: Malmö stad och Skanska Sverige AB

Arkitekt: Schmidt Hammer Lassen Architects 

Färdigställt: 2015 

Fastighet: Benmöllan 2, 3 och 4 

Adress: Dag Hammarskjölds Torg 4

Juryns motivering

”Malmö Live skapar nya samband mellan den gamla staden och de nya stadsdelar som växer fram i Västra Hamnen. En tidigare till synes övergiven plats vid kanalen har blivit ett dynamiskt vardagsrum och en inbjudande del av staden. De mot varandra vackert avvägda volymerna i keramiskt material, i en slags tidlös Malmö-modernism, visar på betydelsen av god offentlig arkitektur. Satsningen på konst runt byggnaden stärker det fina samspelet mellan den yttre miljön och byggnadens generösa foajéer. Malmö Live är ett öppet hus som har alla förutsättningar att förena människor genom kultur och möten.”

Finalister till Gröna Lansen 2016

Gröna Lansen har delats ut sedan 2005 och belönar ett miljömässigt hållbart byggande, som bidrar till en beständig stadsmiljö och klimatsmart livsstil. Vid bedömning tittar juryn på projektets möjligheter för en klimatsmart livsstil, nytänkande, process samt påverkan och betydelse för staden.

Koggen 1

Typ av projekt: Nybyggnation bostäder

Byggherre: MKB  Fastighets AB

Arkitekt: Arkitektlaget Skåne AB och C Stad & Landskap 

Färdigställt: 2014 

Fastighet: Koggen 1 

Adress: Fregattgatan 26-28

Juryns motivering

”På den lilla fastigheten utvecklas ny kunskap och viktiga erfarenheter kring att främja den biologiska mångfalden genom lokala biotoper. Strandängarna på taken och innergårdens prunkande skogsbiotop utgör frizoner för djur och upplevelsevärden för de boende. Projektet sätter morgondagens standard för extensiva gröna tak och hur naturen skapar värden för människor i den täta staden.”

IKEA Hubhult

Typ av projekt: Kontor, 22 000 kvm

Byggherre: IKEA Fastigheter AB

Arkitekt: Dorte Mandrup Arkitekter

Färdigställt: 2015

Fastighet: Agunnaryd 1

Adress: Älmhultsgatan 4

Certifiering: BREEAM Outstanding

Juryns motivering

”Hubhult är, som en av nordens mest miljömässigt hållbara byggnader, en förebild för hur en modern, flexibel och hemlik arbetsplats kan utformas. Med enastående ambitioner och från varuhusen igenkännbara, till synes enkla, material och tekniska system, har en funktionell och inbjudande byggnad, som är kostnads- och energieffektiv vid både uppförande och drift, skapats.”

Klipporna

Typ av projekt: Kontor, 21 000 kvm

Byggherre: Skanska Öresund

Arkitekt: Henning Larsen Architects

Färdigställt: 2016

Fastighet: Pulpeten 1

Adress: Hyllie Boulevard 25

Certifiering: LEED Platina

Juryns motivering

”Klipporna visar att god arkitektur går hand i hand med omsorg om människa och miljö. Projektet präglas av ett mycket ambitiöst hållbarhetsarbete där sunda material, självförsörjande kylsystem, extensiva gröna tak och biologisk mångfald visar att man tar miljöfrågorna och människors välmående på stort allvar. Resultatet är ett flexibelt kvarter med yteffektiva arbetsplatser och ett särpräglat och stilrent uttryck.”

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]