[ Annons ]

Publicerat 19 december, 2019

Halverat hyreshusbyggande i Malmö under 2019

Rejäl dip i Malmö, men upp i Göteborg. Hyreshusbyggandet i landet minskade med 10 procent under 2019, där förutom tappet i Malmö marknaden även påverkats av osäkerhet kring investeringsstödet.

2019 blir när året summeras ännu ett år med sjunkande bostadsbyggande och till stor del på grund av den avmattning som skett i byggandet av nya bostadsrätter. Men även produktionen av hyresrätter har följt med i utvecklingen och enligt siffror som vi låtit Boverket ta fram är minskningen cirka 10 procent vad gäller påbörjade bostäder för året.

[ Annons ]

Trots att det finns stor efterfrågan på hyreslägenheter och att den del tänkta bostadsrättsprojekt gjorts om till hyreshus har kommunerna och bostadsbolagen inte haft förutsättningar till att starta projekt i den takt man velat, en del av förklaringen är att även hyreshusbyggandet är beroende av bostadsrättsmarknaden när nya områden ska etableras och där en stor del av kostnaderna för etableringen tas ut vid försäljningen av bostadsrätter.

En annan inbromsande faktor under 2019 var osäkerheten kring investeringsbidragen efter valet och januariöverenskommelsen. Oklara riktlinjer från politiken och en ryckighet ledde till att det blev ett in inbromsning framför allt under våren. Det påverkade framför allt hyreshusbyggandet på orter med färre än 75 000 invånare där en betydande del av projekten sätts igång med investeringsstöd.

Nu är det bestämt att investeringsbidragen ska återinföras och resultatet bör bli ett ökat byggande av hyresrätter.

– Nivåerna är oerhört svårt att sia något om. Det är beslutat om en pott för storstad och en för övriga landet. Vi vet inte hur dessa potter står mot efterfrågan på stöden och om det finns något tak för de mindre och medelstora kommunerna som kan begränsa byggandet, säger  Hans-Åke Palmgren, analytiker på Boverket.

 

Antalet påbörjade hyresrätter i Malmö halverades under 2019 efter en topp under 2018 då ett antal större projekt drogs igång. Minskningen kan delvis bero på att det sedan tidigare var ett utbud som skulle färdigställas  men även på att köpkraften generellt varit svag i Malmö vilket även märkts på bostadsrättsmarknaden där byggandet föll under 2018. Boverket bedömer dock att det blir en viss rekyl uppåt för hyresrätter under 2020Stör för Malmö.

Störgöteborg är regionen som stack ut under året. Ökningen av hyresbyggandet blir vid årets slut 65 procent upp och prognosen för 2020 är en ökning med 13 procent. Byggloven för hyresrätter i Storgöteborg har också ökat med 85 procent ( perioden okt 2018-sep 2019 till okt 2017-sep2018), vilket tyder på stor aktivitet hos staden och i övriga regionen. Det är framför allt allmännyttan (via Framtiden Byggutveckling AB) som har ökat byggtakten och mycket i gång och på gång. Bland annat 250 nya lägenheter i Gamlestaden (Poseidon) och 152 i Angered (Poseidon).

För Storstockholm var nergången i påbörjade hyreslägenheter – 10 procent och prognosen för 2020 är i princip en återhämtning med lika mycket.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]