[ Annons ]

Projektet Elastiska hem har en budget på 20 miljoner kronor, varav Vinnova står för ungefär hälften.
Publicerat 16 april, 2019

Elastisticera mera!

Projektet ”Elastiska hem” drivs av Kod Arkitekter. Här samlas fler än 20 olika intressenter för att hitta nya lösningar kring hur vi ska bygga och organisera våra framtida hem.

Projektet som stöttas av Vinnova ska hitta nya former som underlättar för boende som vill leva mer resurssparande, delande och inkluderande. Syftet är att effektivisera ytanvändning, återvinning och delning av varor och tjänster samt att sänka tröskeln in på bostadsmarknaden. Målet är att genom ökad tillit och gemenskap bidra till välbefinnande. Åsa Kallstadius på Kod Arkitekter utvecklar sina tankar:

[ Annons ]

– I framtiden kan hemmet tillföras så mycket mer funktioner än bara en plats att äta och sova. Det vi ritar idag kommer inte lösa framtidens utmaningar i form av utanförskap, ohälsa och ensamhet. När vi bygger idag är nästan all ruta privat och väldigt få ytor är gemensamma. Vi tror på att istället skapa elastiska ytor som ibland är privata och ibland är kollektiva. De kan deltidsuthyras eller samnyttjas. Elasticitet handlar också om att skapa hem som kan förändras efter olika skeden i livet och familjesituationer.

– Inte bara det rumsliga, utan även andra stödjande strukturer är för rigida och stöttar inte hur vi verkligen lever idag. Därför behöver vi nya lösningar exempelvis för finansiering, kontraktsfrågor och försäkring. Det är viktigt framför allt för att få alla dem som idag står utanför systemet att komma in i det. I dag sägs det ofta att vi måste krympa den gemensamma ytan för att vi inte har råd att bygga annars. Vi tror istället på att öka de gemensamma ytorna och dela mer för att kunna bygga och leva på ett sätt som vi har råd med långsiktigt.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]