[ Annons ]

Publicerat 29 april, 2019

Byggregler – var god dröj

Det är fortfarande oklart vilka energi-krav som ska gälla i byggreglerna nästa år. För bolag som har inplanerad produktion börjar fördröjningen bli minst sagt stressande.

I mars 2020 ska de nya reglerna som nyligen genomförts i EU:s energiprestandadirektiv vara införda. Alltså om mindre än ett år. Meningen var att Boverket den 14 mars skulle presentera sitt remissförslag. Av det bidde det intet.

[ Annons ]

– Boverket planerar även ändrade faktorer och kravnivåer i energihushållningsreglerna. För att hålla nere antalet ändringar i Boverkets byggregler (BBR) planerar vi att samordna dessa ändringar. Ändringarna är under utredning, och en remiss planeras skickas ut när frågan kring en eventuell ändring i Plan- och byggförordningen är utredd på regeringskansliet, förklarar Lin Liljefors, ingenjör på Boverket.

Att regeringen nu vill titta närmare på detta har Mari-Louise Persson, energistrateg på Riksbyggen, inget emot. Men hon konstaterar att om man har inplanerad produktion så blir senfärdigheten högst problematisk.

– Eftersom ett projekt kan ta flera år från start till inflytt har vi redan nu påbörjat projekt där vi måste ansöka om bygglov enligt dessa nya regler.

Mari-Louise Persson förklarar att energianvändningen påverkas mycket av byggnadens formfaktor, som bestäms i ett tidigt skede i projektet.

– Därför riskerar det att bli en dyr historia om energikravet skärps efter att avtal skrivits med entreprenören. Att regelverket kring energi formulerats om så många gånger de senaste åren gör det också svårare att nå ut med kunskap om vad kraven innebär både till våra projektledare och till våra kunder, säger Mari-Louise Persson.

Bakgrund i korthet

De energihushållningsregler som ska ändras i BBR handlar om den så kallade systemgränsen. Enligt nuvarande förslag behålls begreppet köpt energi som beräkningsgrund för byggnaders energiprestanda. Detta har mött kritik, exempelvis presenterade Energiföretagen nyligen en egen utredning som argumenterade för att en ändring i energikraven till använd energi inte alls strider mot EU:s direktiv. Kontentan är att ett regelverk som bygger på köpt energi kan främja billiga hus med dåligt klimatskal som endast kräver en mindre mängd köpt energi.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]