Transaktion

Nya hyresgäster till Ursvik Entré

Uthyrning Ursvik Entré i Rissne utanför Stockholm börjar fyllas på. Senast i raden av hyresgäster är Workaround och SATS.

Balder ny partner i Kungens kurva

Stdsutveckling Balder och KF Fastigheter slår sina påsar ihop. Tillsammans ska de utveckla Kungens kurva till en komplett stadsdel med 3 500 nya bostäder, skolor, handel och service.

Södertälje växlar upp

Stadsutveckling Södertälje har växlat upp för att sätta sin kommun på kartan. Satsningar på bred front avseende nyproduktion och utveckling av befintlig stadskärna i kombination med utbyggnadsplaner kommer att lyfta Södertälje.

Trianon köper Multihuset

Förvärv NCC säljer projektet Multihuset i Limhamn i Malmö. Köpare är fastighetsbolaget Trianon och det underliggande fastighetsvärdet ligger på 425 miljoner kronor.

Coop säljer i Storheden

Avyttring Coop säljer två handelsfastigheter i handelsområdet Storheden, Luleå. Därmed överger man rollen som fastighetsägare för att satsa på kärnverksamheten daglivaror.

Riksbyggen hyr ut till vårdcentral

Uthyrning Riksbyggens hyr ut en lokal vid nybyggda Brf Kronhöjden i Partille. Hyresgäst blir Medipart som avser att starta en vårdcentral och en barnavårdscentral i lokalerna.

Intersport flyttar in i Sergel Nova

Intersport hyr AFA Fastigheters lokal i hörnet av Drottninggatan och Klarabergsgatan i höst. Sportkedjan öppnar där en flaggskeppsbutik på två våningar.

Vectura utvecklar äldreboende

Äldreboende Stadsdelen Kristineberg i Vallentuna kommun får ett nytt äldreboende. Vectura Fastigheter har tecknat avtal med Vardaga avseende driften av ett vård- och omsorgsboende om runt 4 050 kvadratmeter.

Heba förvärvar för 700 miljoner

Förvärv Heba köper ett äldreboende och hyresbostäder i Norrtälje hamn samt ett äldreboende och en förskola i Näs Österåker.

Pandox säljer hotellfastighet i Stockholm

Transaktion Pandox har ingått avtal om avyttring av hotellbyggnaden som inrymmer Hotell Hasselbacken i Stockholm för 480 miljoner kronor. Köpare är bolag inom Pop House Sweden-koncernen.

Vasakronan köper Juvelen

Förvärv Skanska säljer kontorshuset Juvelen i centrala Uppsala. Köpare är Vasakronan och köpeskillingen är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 563 miljoner kronor.

De första hyresgästerna i Sthlm 04 klara

Uthyrning Skanska har skrivit kontrakt med de första hyresgästerna i projektet Sthlm 04. Det handlar om Universitetskanslersämbetet och Fazer som hyr 2 150 respektive 1 050 kvadratmeter.

Leos Lekland-fastighet får ny ägare

Avyttring Xoel AB säljer den nyuppförda fastigheten Släggan 1 i det expansiva handelsområdet Stenalyckan i Halmstad, uthyrd till Leos Lekland. Newsec agerade rådgivare i affären.

Diös välkomnar Cygni

Uthyrning Diös hyr ut till it-företaget Cygni i centrala Luleå. Lokalerna utvecklas med start i juni och inflyttning är beräknad till i början av november.

Kommuner i kris kan sälja fler fastigheter

Ekonomi Runt 40 av Sveriges kommuner kommer liksom Danderyd tvingas höja skatten. Ett resultat kan bli att fler samhällsfastigheter säljs men såväl SKL som fastighetsbolaget Hemsö räknar inte med att den typen av försäljningar ökar nämnvärt.

Familjebostäder säljer till Hemsö i Rinkeby

Transaktion Familjebostäder har avtalat om försäljning av fastigheten Kvarnberget 9 i Rinkeby. I juni tillträder den nya ägaren Hemsö, och tar därmed över det pågående bygget av polishuset.
Mer transaktion