Bostadsminister Per Bolund och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi på onsdagens pressträff. Foto: skärmdump
Publicerat 13 maj, 2020

Höjt bostadsbidrag till barnfamiljer under coronakrisen

Regeringen presenterade på onsdagen en förstärkning av bostadsbidraget till barnfamiljer. Höjningen på 25 procent ska betalas ut från den 1 juli till och med 31 december i år.

Under en pressträff på onsdagen presenterade bostadsminister Per Bolund (MP) och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) regeringens förslag om höjt bostadsbidrag för barnfamiljer som redan idag har rätt till bostadsbidrag. En åtgärd som riktar sig till dem som redan idag lever på små marginaler och som riskerar att få sänkta inkomster till följd av coronakrisen.

Förslaget innebär en höjning av familjernas preliminära bostadsbidrag med 25 procent. Som mest kommer bidraget att höjas med 1325 kronor per månad. Tillskottet i bostadsbidraget är skattefritt och för enkelhetens skull krävs det ingen extra ansökan för att få det.

[ Annons ]

– Bostadsbidraget en lämplig förmån för att ge ekonomiskt utsatta barnfamiljer extra resurser i det här läget. För att mildra de negativa effekterna med anledning av corona föreslår regeringen tillfälligt tillskott till barnfamiljer som har eller senare i år kommer att ha rätt till bostadsbidrag, sa Ardalan Shekarabi.

Bidraget förslås betalas ut från den 1 juli till och med den 31 december i år. Målet är att det ska hjälpa ekonomiskt utsatta barnfamiljer så att de inte drabbas av bostadslöshet på grund av sänkta disponibla inkomster under coronakrisen.

– Det finns en oro bland många givet den akuta kris vi befinner oss i och därför är dagens besked om ett nytt bostadstillägg för barnfamiljer ett välkommet tillskott för dem som behöver det allra mest. Den här insatsen är viktig för att säkerställa att människor kan behålla sin bostad, sa bostadsminister Per Bolund.

Regeringen har avsatt 560 miljoner kronor i budgeten för förstärkningen av bostadsbidraget. Per Bolund påpekar att det för honom är viktigt att bedriva ett aktivt arbete för att identifiera ytterligare åtgärder för att förebygga vräkningar.

– Vi har precis tillsatt en ny arbetsgrupp som ska arbeta intensivt med att ta fram vräkningsförebyggande åtgärder. Idag finns det regler om att hyresvärden måste anmäla till socialnämnden att en familj sagts upp från sin lägenhet. Och vi måste se till att de skyddsåtgärder vi har fungerar i det krisläge vi är i nu, sa Per Bolund.

Hos Fastighetsägarna är man nöjda med dagens besked från regeringen, men vill att bostadsbidraget ska omfatta fler än bara barnfamiljer.

– Vi har länge efterfrågat detta, så det är ett välkommet besked från regeringen. Vi ser det som ett värdefullt första steg kring ett utvecklat bostadsbidrag. På sikt vill vi att det ska omfatta fler än bara barnfamiljer, säger Martin Lindvall samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna Sverige.

Han håller med Ardalan Shekarabi om att bostadsbidraget är ett socialt träffsäkert verktyg som når direkt till personer med svaga resurser.

– Det är också mycket bra att regeringen använder sig av befintliga strukturer för att ge stöd till boende. Hade man istället valt att uppfinna ett helt nytt stöd under coronakrisen, så hade det inneburit stora risker att hamna i liknande diskussioner kring utformning och genomförande som i hyresstödet till lokalhyresgäster. Ett stöd där fastighetsägaren görs ansvarig att välja ut vem som ska beröras av stödet. Bostadsbidraget är ett bra stöd som går rakt till dem som bäst behöver det, säger Martin Lindvall.

Att Per Bolund signalerar vräkningsförebyggande åtgärder är också välkommet.

– Även om det är något som primärt bedrivs av kommunerna, så är det välkommet om staten kan bistå. Våra medlemmar är angelägna att arbeta nära kommunerna i dessa frågor.

Inga farhågor att det kan införas restriktioner som kan bli problematiska för fastighetsbolagen?
– Nej, regeringen ger inte uttryck för något som alls pekar åt det hållet. Jag upplever att de har stor förståelse för att detta är en komplex fråga. Även om det naturligtvis finns röster som menar att det borde vara förbjudet att vräka någon alls, så förstår regeringen att marknaden inte fungerar om utebliven betalning inte skulle innebära några som helst konsekvenser.

Även Hyresgästföreningen meddelar sitt gillande.

– Runt om i Sverige hörs oron inför morgondagen. Tusentals hushåll drabbas av varsel och uppsägningar. Politiken har nu ansvaret att inte låta coronakrisen bli en hemlöshetskris. Att höja bostadsbidraget för barnfamiljer är därför en välkommen åtgärd, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen i ett pressmeddelande.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]