Andreas Gyllenhammar saknar arbetskamraterna på ett tomt kontor. Han är chef för enheten Strategi, Innovation och Hållbarhet vid Jämtkraft. Innan dess var han hållbarhetschef på Sweco. Privat hörs han ofta i miljödebatten. Foto: Sandra Lee
Publicerat 5 juni, 2020

”En smärtsam diskussion om vilken samhällsnytta man tillför”

Ställ tydliga krav på hållbarheten i de företag som räddas. Annars är risken står för en tillbakagång efter krisen. Det anser Andreas Gyllenhammar som arbetar med hållbarhetsfrågor på Jämtkraft.

En comeback för resiliens som begrepp och idé för staden.

[ Annons ]

Det är en utveckling klimatprofilen Andreas Gyllenhammar spår – eller hoppas på i alla fall.

Resiliens är alltså förmågan att återhämta sig eller motstå olika störningar.

– Och där har vi ju verkligen blivit tvungna att reflektera över hur mycket stryk staden tål egentligen. Tål den enbart några veckors minskad ekonomisk aktivitet – ja, då är det inte ett hållbart samhälle.

Att coronakrisen i vissa aspekter leder till att staden som idé kan ifrågasättas menar Andreas Gyllenhammar är uppenbara – täthet är ju en av förutsättningarna för smittspridning.

– Men å andra sidan klarar sig inte landsbygden helt på egen hand heller. Vi skulle inte kunna ha en vettig pandemivård i glesbygd om inte staden fanns. Men på något vis kommer staden att få sig en törn.

Akut brist på vårdmaterial och personalbrist inom sjukvården blottar bristerna i det genomeffektiviserade och totaloptimerade samhället, menar Andreas Gyllenhammar.

– Jag tror att egenskaper som finns på landsbygden, som exempelvis hög självförsörjandegrad, kommer att börja efterfrågas av städerna. Jag tror vi bör eftersträva en högre grad av självförsörjning i städerna där inte allt slås ut vid minsta störning.

Men helt hopplös är staden ändå inte. På pluskontot lägger Andreas Gyllenhammar de företag som visat sig snabbt kunna ställa om till att producera vårdmaterial.

– Där tror jag vi har mycket att lära hur man kan korta ledtiderna i innovations- och utvecklingsprocesser.

Så på sikt tror Andreas Gyllenhammar att det kan komma något bra ur krisen.

– Ja, även om det inte är bra för hållbarheten med en krossad världsekonomi så finns det nu en möjlighet att göra återgången till en språngbräda mot en mer hållbar utveckling.

Vi kommer att tappa ett par år på att reda upp detta. Framtid är sekundärt för samhället just nu.

Men i ett kortare tidsperspektiv riskerar pandemin att bli en pyrrhusseger för klimatet, där utsläppsminskningarna för dagen snart är förverkade av den fossila ekonomins rivstart.

–Det kommer att vara högljudda krav på att åter få igång hjulen – oavsett vilka hjul det var om snurrade innan krisen. Och att en halv miljard riskerar att kastas in i fattigdom kommer inte att påverka vilken prioritet miljöfrågorna ges i positiv riktning. Vi kommer att tappa ett par år på att reda upp detta. Framtid är sekundärt för samhället just nu.

Men om vi ändå ska försöka bygga en mer hållbar stad. Hur kommer det att ske? Och inte minst kommer näringslivet, att som nu ofta är fallet, att få hålla i rodret?

Både ja och nej, tror Andreas Gyllenhammar.

– Det kommer att råda en annan logik för hållbarheten. Att säkra våra gemensamma institutioner får högre prioritet. Det är inte säkert att ett företag som betraktades som hållbart, för att det hade låga utsläpp och koll på jämställdhet, kommer att vara det längre. Det kommer att för många bli en smärtsam diskussion om vilken samhällsnytta man tillför. Det innebär att mätbarheten blir mer komplex när man ska sätta ett värde på vilken stadsnytta ett fastighetsbolag tillför.

Andreas Gyllenhammar ser visserligen inget självändamål med krav på statliga ingripanden och ett mer auktoritärt styre.

– Men jag tror att staten tydligare kommer att kliva fram och ställa krav i hållbarhetsarbetet. När allt ska monteras upp igen så finns det möjligheter för det offentliga att ställa krav på i vilken ordning det ska ske, vilka företag bör räddas och vad ska de ha för egenskaper.

[Fler artiklar i temat]

[ Reportage ]
[ Nyheter ]
[ Krönikor ]