Publicerat 12 september, 2023

Zesec of Sweden upptar kortsiktigt brygglån på 100 000 kronor

Fastighetsteknikbolaget Zesec of Sweden har ingått avtal om brygglån på 100 000 kronor. Avtalet har ingåtts med ett konsortium bestående av tre av bolagets största aktieägare. Brygglånet löper med en månatlig ränta om noll procent och förfaller till betalning den 31 oktober. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bakgrunden är att Zesec utreder förutsättningarna för en strukturaffär samt andra finansieringslösningar i syfte att stärka bolagets finansiella ställning och långsiktigt säkerställa bedrivande av bolagets verksamhet.

Zesec utreder även möjligheten att få på plats ytterligare finansieringslösningar. Därutöver noteras att bolagets teckningsoptioner TO4 kan påkallas i oktober och att bolaget då förväntas erhålla emissionslikvid.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]