Publicerat 22 februari, 2022

Zesec of Sweden gick back nästan 4 miljoner under Q4

Fastighetsteknikbolaget Zesec of Sweden redovisar en något högre omsättning och ökad förlust under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Omsättningen uppgick till 0,1 miljoner kronor (0,0).

Rörelseresultatet, samt både resultatet före och efter skatt blev -3,9 miljoner kronor (-0,9).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -4,1 miljoner kronor (-1,5).

Bolaget har under perioden tecknat strategiska avtal med viktiga partners samt utökat sitt nätverk av återförsäljare i Sverige.

”Under Q4 har vi tecknat avtal med 10 nya återförsäljare och vi har en tydlig målsättning att under året kraftigt öka antalet återförsäljare i Sverige”, säger vd Magnus Gilborne.

Zesec har vidare också valt ut Nederländernas huvudstad Amsterdam som första internationella marknad. Staden erbjuder cirka 25 000 entréportar till flerbostadshus som bolaget kan bearbeta med sina lösningar och tjänster.

Zesec of Sweden, MkrQ4-2021Q4-2020
Nettoomsättning0,10,0
Rörelseresultat-3,9-0,9
Resultat före skatt-3,9-0,9
Nettoresultat-3,9-0,9
Kassaflöde från löpande verksamhet-4,1-1,5
Utdelning per aktie, kronor0

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]