Publicerat 7 maj, 2021

Zesec of Sweden genomför en nyintroduktion på Nordic SME med första handelsdag 28 maj

Zesec of Sweden genomför en nyintroduktion på Nordic SME. Bolaget har erhållit ett villkorat godkännande för notering med första handelsdag den 28 maj. Det framgår av ett pressmeddelande.

Zesec of Sweden är ett fastighetsteknikbolag med fokus på digital utveckling av infrastruktur för fastigheter. Affärsidén är att skapa åtkomst till fastigheter genom digitala nycklar i mobilen och erbjuda en teknisk plattform för digitala nyckelsystem som underlättar för allt från fastighetsägare till hantverkare.

Erbjudandet består av 2,15 miljoner units. Varje unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption TO1. Teckningskursen är 7,10 kronor per unit, vilket motsvarar 7,10 kronor per aktie. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 15,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Det finns även en övertilldelningsoption som kan tillföra ytterligare 2,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningstiden löper från 7 maj till 21 maj.

Teckningsåtaganden om 9,7 miljoner kronor, motsvarande 63,5 procent av erbjudandet, har lämnats från befintliga aktieägare och externa ankarinvesterare. Samtliga aktier i bolaget före erbjudandet är föremål för lock-up på sedvanliga villkor under en period om tolv månader från första dag för handel på Nordic SME.

Bolaget värderas före erbjudandet till 57 miljoner kronor. Mangold är finansiell rådgivare till bolaget i samband med erbjudandet.

Kapitaltillskottet ska användas till:
* Utveckla säljorganisationen, bygga upp en digital marknadsförings- och försäljningsmodell samt etablera verksamheten på nya geografiska marknader (43 procent).
* Fortsätta utvecklingen av bolagets digitala plattform. Detta inkluderar utveckling av digital porttelefoni samt kamera för bildverifiering vid leveranser innanför dörren (30 procent).
* Utveckla bolagets marknadskommunikation med kunder, partner, investerare och andra intressenter (5 procent).
* Återbetalning av brygglån via kvittning i erbjudandet (22 procent).

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]