Publicerat 17 augusti, 2020

Zenergy tecknar entreprenadskontrakt värt 13 miljoner kronor

Modulbostadsbolaget Zenergy tecknar ett entreprenadkontrakt med Gotlandskronan H4, där Stjärnporten, är delägare, om uppförande av 16 bostäder i Visby kommun, värt cirka 13 miljoner kronor. Byggstarten planeras till första kvartalet 2021. Det framgår av ett pressmeddelande.

Affären har tidigare under 2018 publicerats som avsiktsförklaring men har av olika skäl fördröjts och förändrats bland annat efter en överklagandeprocess, men har nu uppnått klartecken efter att ha vunnit laga kraft efter beslut från Mark- och miljödomstolen där kunden och Zenergy återupptagit processen till verkställande. Bostäderna utgörs av 16 tvåor. Byggstart villkoras av att cirka hälften av bostäderna kontrakteras med slutkund.

- Första året efter rekonstruktionen kan sammanfattas med att med denna affär har Zenergy under ett års tid tecknat kontrakt till ett samlat värde av hitintills cirka 124 miljoner kronor inom modulär husproduktion för fabriken. Detta utgör en viktig bas för kommande år, säger Zenergys vd Johan Olofsson i en kommentar.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]