Publicerat 28 augusti, 2020

Zenergy ökar rörelseförlust i andra kvartalet – byggnation till svenska staten inne i slutfasen

Modulbostadsbolaget Zenergy rapporterar en högre rörelseförlust i det andra kvartalet.

Nettoomsättningen steg till 0,3 miljoner kronor (0,1). Hyresintäkterna i koncernen uppgick till 0,4 miljoner kronor (0,6).

Rörelseresultatet blev -3,0 miljoner kronor (0,1).

Resultatet före skatt var -3,1 miljoner kronor (-1,3).

Resultatet efter skatt blev -3,2 miljoner kronor (-1,3).

Resultat per aktie hamnade avrundat på -0,01 kronor (-0,01).

Bolagets vd Urban Stenevi skriver i en kommentar att Zenergy har under andra kvartalet fortsatt arbeta hårt med att producera och uppföra byggnationen till svenska staten som nu är inne i sin slutfas.

"Det är ett arbete som på ett positivt sätt har utmanat flera processer i bolaget. Ett så komplext projekt ger oss möjligheter att implementera förbättrade rutiner för framtiden. Det har också gett oss bevis på att Zenergy klarar av att leverera komplexa specialanpassade lösningar", förklarar Stenevi.

Han fortsätter med sitt initiala fokus som vd.

"Under min första tid som ny vd kommer mitt fokus ligga på att få en förståelse om vår organisation och hur den kan utvecklas vidare. Vi har en befintlig affärsprocess som jag behöver arbeta igenom tillsammans med företagets nyckelpersoner för att uppnå ännu bättre effektivitet och minska potentiella flaskhalsar. För att klara av kommande orderstock behöver vi utveckla flödet i produktionen för att öka antalet tillverkade moduler per tidsenhet".


Zenergy, MkrQ2-2020Q2-2019Förändring
Nettoomsättning0,30,1200,0%
Rörelseresultat-3,00,1
Rörelsemarginal100,0%
Resultat före skatt-3,1-1,3
Nettoresultat-3,2-1,3
Resultat per aktie, kronor-0,01-0,01

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]