Publicerat 15 maj, 2020

Zenergy ökar intäkter och minskar förlusten

Modulbostadsbolaget Zenergy ökade intäkterna och minskade förlusten i det första kvartalet.

Intäkterna steg till 2,7 miljoner kronor (0,7). Rörelseresultatet blev -4,4 miljoner kronor (-4,8).

Resultatet före skatt var -4,5 miljoner kronor (-5,4). Resultatet efter skatt blev -4,5 miljoner kronor (-5,4). Resultat per aktie hamnade på -0,02 kronor (-0,10).

"Det första kvartalet och inledningen av det andra kvartalet präglades återigen av en fortsatt positiv trend med stor spridning av inkommande förfrågningar, tecknandet av flera avtal samt ett justerat samarbetsavtal med Pansante AB. Trots de i många fall tragiska coronarelaterade konsekvenser som drabbar oss människor, samhället och näringslivet kan vi konstatera att de positiva aktiviteterna och nyfikenheten för Zenergy håller i sig i en tydlig positiv trend", skriver vd Johan Olofsson i rapporten.

Orderingången hittills i år är 39 miljoner kronor. Företaget har också order från förra året från staten.

Coronapandemin har hittills påverkat bolaget i en mindre omfattning.

"Perioden 2019-2020 har inneburit och innebär ett stort förändrings arbete för Zenergy. Vi har idag betydligt lägre och i princip halverade fasta kostnader jämfört med hur det såg ut under 2018. Dessutom har antalet fast anställda tjänstemän mer än halverats under perioden. Detta skapar förutsättningar att forma bolaget i rätt riktning med en utökning av verksamheten utan att tappa vårt stora fokus på att hålla nere bolagets fasta kostnader. Vi kan därmed inleda nya satsningar med en återhållsam rekrytering samtidigt som vi använder vårt nätverk för att kunna utnyttja lämpliga resurser när projekten kräver detta. Detta är en viktig del av arbetet med att forma Zenergy till ett långsiktigt och stabilt bolag", uppger Zenergy-chefen.

Zenergy, MkrQ1-2020Q1-2019Förändring
Totala intäkter2,70,7285,7%
Rörelseresultat-4,4-4,8
Resultat före skatt-4,5-5,4
Nettoresultat-4,5-5,4
Resultat per aktie, kronor-0,02-0,10

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]