Publicerat 27 april, 2022

Zenergy minskar styrelsen i storlek med en ledamot

Aktieägarna i modulbostadsbolaget Zenergy kallas till årsstämma fredagen den 27 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Styrelsen föreslås minska i storlek med en ledamot då Dick Jagdell inte föreslås till omval. Omval föreslås av styrelseordförande Pontus Eklind och styrelseledamöterna Johan Lind, Henrik Häggkvist och Marcus Gustafsson.

Stämman föreslås godkänna ett incitamentsprogram i form av teckningsoptioner som riktas till tre styrelseledamöter.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]