Publicerat 27 maj, 2022

Zenergy flerdubblar omsättning och når positivt resultat under första kvartalet

Modulbostadsbolaget Zenergy redovisar kraftigt ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade en vändning till vinst.

"Vi har startat året på bästa sätt, med ett positivt resultat i första kvartalet. Det är mycket glädjande att nya bostadsplattformen, ledarskapet och affärsmodellen har gett god effekt under kvartalet. Att bygga bostäder industriellt med våra nya processer gemensamt med vårt nyligen signerade ramavtal gör att vi ser positivt på framtiden", skriver vd Martin Karlsson i rapporten.

Omsättningen steg till 21,5 miljoner kronor (0,2).

Rörelseresultatet blev 0,3 miljoner kronor (-6,3), med en rörelsemarginal på 1,4 procent.

Resultatet före och efter skatt var 0,1 miljoner kronor (-6,4).

Resultat per aktie hamnade på 0,00 kronor (-0,03).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 0,8 miljoner kronor (-5,4).

Likvida medel uppgick till 2,6 miljoner kronor (8,2).

"Vi ser positivt på framtiden med ett lönsamt första kvartal enligt plan, ett treårigt ramavtal på
närmare 270- 300 miljoner och en avyttrad fastighet som stärker kassan med 20 miljoner. Vi känner oss väl rustade inför framtiden och det är fantastiskt inspirerande att få lämna en positiv
kvartalsrapport", avslutar Martin Karlsson sitt vd-ord.

Zenergy, MkrQ1-2022Q1-2021
Nettoomsättning21,50,2
Rörelseresultat0,3-6,3
Rörelsemarginal1,4%
Resultat före skatt0,1-6,4
Nettoresultat0,1-6,4
Resultat per aktie, kronor0,00-0,03
Kassaflöde från löpande verksamhet0,8-5,4
Likvida medel2,68,2

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]