Publicerat 7 maj, 2021

Zenergy får två bostadsköpsavtal värda totalt 162 miljoner kronor – aktien rusar

Modulbostadsbolaget Zenergy har tecknat två avtal med Stjärnhöken som ska köpa modulbostäder, avtal värda 28 respektive 134 miljoner kronor. Aktien rusar inledningsvis på börsen.

I det ena fallet med ordervärdet 134 miljoner kronor rör det sig om 78 bostäder i Stockholmsområdet och Gotland. I avtalet ingår parhus som tillhör den projektering som marknaden informerades om den 16 april 2021.

I det andra fallet rör det sig om tio radhus i Stockholmsområdet.

Merparten av tillverkning och leverans kommer ske under 2022 även om en del projektering görs under 2021.

I båda fallen är avtalets giltighet villkorat av att beställaren erhåller ett lagakraftvunnet bygglov samt uppfyllelse av försäljningsmål.

Projekten uppges vara i linje med Zenergys strategi.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]