[ Annons ]

Björn Andrén, operativt ansvarig för Migrationsverkets senaste upphandling av asylboenden, tror att fler fastighetsägare kan upplåta lokaler när kraven från myndigheten nu sänks ytterligare.
Publicerat 26 november, 2015

Ytterligare sänkta krav i ny upphandling från Migrationsverket

Sänkt minimigräns för antalet sovplatser och blandade boendeformer inom ett och samma anbud. Nu går Migrationsverket över till löpande upphandling med kraftigt nerbantad kravlista och behandlingstid för att snabbt få fram fler boendeplatser till asylsökande. ”I det här läget handlar det om att människor inte ska behöva sova ute på gatan”, säger myndighetens upphandlingsansvarige.

I förra veckan tvingades asylsökande för första gången att sova utomhus. Flyktingboendena är helt enkelt för få. Migrationsverket reagerade snabbt och har nu gått ut med en ny upphandling med sänkta krav och kraftigt förkortad handläggningstid.

[ Annons ]

– I tidigare upphandlingar ställde vi kravet att max sex personer fick dela rum. Det har vi tagit bort nu. Därmed hoppas vi kunna hitta lokaler att använda som sovsalar. Det är inte en optimal boendeform, men just nu handlar det om att inga människor ska behöva sova ute på gatorna, säger Björn Andrén, operativt ansvarig för Migrationsverket nya upphandling.

Myndigheten har gått över till direktupphandling, vilket innebär att tiden från ansökan till beslut kunnat krympa till bara ett par dagar. Den hyresvärd som till exempel missat att bifoga något i sin ansökan kan därför komplettera sitt anbud direkt istället för att vänta på ett slutdatum för upphandlingen.

– Det vi försöker uppnå är att öppna upp marknaden för potentiella nya leverantörer. Förhoppningsvis kan fler erbjuda platser när vi minskat ner minimikravet på antalet platser per boende. Vi bedömer att det finns ett anseeligt antal fler lokaler som kan komma in nu.

I och med att även kollektivt boende blir tillåtet är såväl idrottshallar som lagerlokaler intressanta för Migrationsverket.

Hur länge ska en lokal kunna fungera som asylboende?

– Vi ser helst att man kan teckna kontrakt på omkring sex månader. Det beror på att det är en stor process att få kvalitén på boendet verifierat när det är igång, och vi vill helst inte att människor behöver flytta fler gånger än nödvändigt.

Vad är det svåraste för er med att få fram fler asylboenden?

– Vi har ju lagar och regler att förhålla oss till, men det är egentligen framför allt hos våra leverantörer som hindren ligger. Människor kan ju alltid överklaga ett bygglov, detaljplaner tillåter kanske inte konverteringar från kontorslokaler till bostäder, och det är problem som tar väldigt lång tid att lösa. Jag förstår att det finns en stor frustration bland fastighetsägare som vill hjälpa till.

Kan det bli aktuellt för er att sänka kraven ytterligare för att få fram de boendeplatser som behövs?

– Ja, det tror jag absolut. Men hur de förändringarna skulle se ut vet vi inte ännu. Vi kan bara prova oss fram.

Vill du upplåta lokaler till asylboende?

Migrationsverkets webbplats finns ett register där fastighetsägare kan anmäla intresse för att upplåta lokaler.

På webbplatsen finns även mer information samt tillgång till upphandlingsportalen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]