Publicerat 2 augusti, 2021

Ytterligare konvertibelinnehavare i SBB har utnyttjat sin frivilliga konverteringsrätt

Fastighetsbolaget SBB offentliggör att ytterligare konvertibelinnehavare har utnyttjat sin frivilliga konverteringsrätt avseende efterställda tvingande konvertibler. Det framgår i ett pressmeddelande.

Konverteringen skedde på villkor som i huvudsak överensstämde med villkoren från inbjudan till samtliga konvertibelinnehavarna som offentliggjordes av SBB den 21 juni 2021.

Konverteringen på 2 742 000 000 kronor i sammanlagt nominellt belopp konverterats. Detta innebär att kvarstående utestående konvertibler har ett sammanlagt nominellt belopp om 8 000 000 kronor.

Genom konverteringen ökar antalet aktier i SBB med 2 354 230 B-aktier till sammanlagt 1 614 441 986 aktier, varav 209 977 491 är stamaktier av serie A, 1 210 598 590 är stamaktier av serie B och 193 865 905 är stamaktier av serie D.

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]