Publicerat 21 januari, 2016

Ytterligare hyresförhandlingar strandas

Tidigare i år strandades förhandlingarna om 43 000 lägenheter i Göteborg. Nu har Fastighetsägarna valt att lämna förhandlingarna även i Ljusdals och Söderhamns kommuner där omkring 1 250 hyresgäster berörs.

Fastighetsägarna MittNord har valt att lämna förhandlingarna med hyresgästföreningen i Ljusdal och Söderhamn. Anledningen är att de bud som Hyresgästföreningen lagt angående hyreshöjningen anses vara för låga.

[ Annons ]

– De bud vi fått från motparten var alldeles för låga. Beträffande Ljusdal så drogs ett tidigare avgivet bud på 0,5 procent tillbaka av motparten. I det läget bedömde vi att förutsättningarna för att få väsentligt högre bud genom fortsatt förhandling inte var så stora, säger Mats Gustafsson, affärschef på Fastighetsägarna MittNord.

Efter att Fastighetsägarna i ett möte med uppdragsgivarna diskuterat de handlingsalternativ som fanns, beslutade man att de nya buden på 0,1 och 0,2 procents höjning var för låga för att parterna skulle kunna enas. Därför valde Fastighetsägarna att frånträda förhandlingarna och därmed vända sig till Hyresnämnden.

– Vi bedömde att kostnadsutvecklingen var högre. Skulle vi acceptera så låga hyreshöjningar så slår det mot underhåll och förvaltningskvalitet, vilket i längden inte gynnar varken hyresgästerna eller hyresvärdarna, fortsätter Mats Gustafsson.

För Ljusdals del är det andra året i rad som höjningen uteblir. Fastighetsägarna menar att måttliga hyreshöjningar behövs för att hyresvärdarna ska kunna fortsätta att hålla en god förvaltningskvalitet.

– I Ljusdal accepterade de privata värdarna oförändrade hyror 2015, men vid förhandlingen hade Hyresgästföreningen ingen förståelse för att vi ville förhandla med utgångspunkten att hyrorna senast justerades i början av 2014.

Eftersom ärendet nu tas upp i Hyresnämnden innebär det en juridiskt komplicerad och tidskrävande process där varje berörd hyresgäst blir föremål för ett juridiskt ärende.

Hyresgästföreningens förhandlare Owe Hellberg menar att agerandet är mycket ovanligt.

– Det här är ingenting som vi varit med om tidigare här uppe hos oss, säger han till Hem och Hyra.

Owe Hellberg menar att konsekvenserna av ärendet kan komma att bli paradoxala. Till exempel kan två likadana lägenheter i samma hus få olika hyror beroende på hur hyresgästerna själva agerar och vad Hyresnämnden säger.

Ärendet kommer att utredas av Hyresnämnden i Sundsvall.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]