[ Annons ]

Publicerat 2 mars, 2022

Ystad först med nytt verktyg för extremväder

Ett nytt verktyg kan simulera extremväder och automatisera data för byggnader. På så vis ska Ystad nu kartlägga runt 6 000 byggnader för att få fram proaktiva åtgärder.

För att hantera förändringarna när exempelvis kraftiga regn eller värmeböljor blir allt vanligare så lanseras nu ett nytt verktyg som kan förutse och förebygga olika klimatrisker.  Ystad är först ut att testa.

Idén har växt fram som en del av Tyréns innovationssatsning.

[ Annons ]

– Jag hade länge funderat på en metod för att simulera extremväder och automatisera data för byggnader, ledningsnät och infrastruktur som riskerar att råka illa ut vid extremväder. Min förhoppning är nu att kunna stödja kommuner och fastighetsägare i det klimatförebyggande arbetet, säger Nicholas South, som är den som utvecklat verktyget. Till vardags är han specialist inom VA- och klimatanpassning på Tyréns.

Ystads kommun kommer att använda verktyget i den skyfallsplan som just nu tas fram. Målet är proaktiva insatser för att undvika framtida skador.

– Vi kommer att kartlägga cirka 6 000 byggnader, för att sedan ta fram proaktiva åtgärder. Poängen är att vi nu kan belysa och hantera skyfallseffekter innan katastrofen har inträffat, säger Alexia Lundberg, VA-strateg på Ystads kommun som är projektledare för skyfallsplaneringen och fortsätter. Med hjälp av verktyget går det också att  beräkna vilka försäkringskrav som kommunen. Utifrån det kan de viktigaste åtgärderna prioriteras.

Utöver dessa beräkningar ska det också göras en framkomlighetsanalys för blåljuspersonal.

– Vi tittar på viktiga vägar och byggnader som sjukhus och brandstationer, som behöver framkomlighet även om det skulle inträffa ett skyfall. Beräkningarna visar till exempel vilka vägsträckor och samhällsviktiga verksamheter som behöver frigöras från vatten vid skyfall, berättar Mona Skoog som är kommunens miljö- och klimatstrateg.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]