Foto: Riksbyggen
Publicerat 19 juni, 2019

Ystad får 450 nya bostäder

Riksbyggen planerar för 450 nya lägenheter i Ystad. Detaljplanearbetet har inletts och beräknas vara klart innan årets slut.

Totalt 450 nya lägenheterna ska byggas i kvarteret Urmakaren, både hyres- och bostadsrätter. Dessutom blir 130 av dem seniorbostadsrätter inom Riksbyggens Bonum-koncept. Bonum seniorboende vänder sig till hushåll där minst en person har fyllt 55 år.

[ Annons ]

– Riksbyggens kommande produktion av nya bostäder i kvarteret Urmakaren kommer att innebära ett rejält tillskott på bostadsmarknaden i Ystad. Nya bostäder innebär också ökad rörlighet på bostadsmarknaden, särskilt med tanke på det stora antal seniorbostäder som Riksbyggen planerar att uppföra i Ystad, säger Theodor Alexandris, marknadsområdeschef för Riksbyggen Bostad Skåne.

Kvarteret Urmakaren ligger centralt i Ystad, granne med Stadsbiblioteket och fem minuters promenad från Rådhuset.

– När det gäller hållbarhet tänker vi på helheten, ur socialt och ekonomiskt perspektiv ska vi bygga ett område som tilltalar alla. Ur ekologiskt perspektiv ska det vara långsiktigt hållbara boenden med genomtänkta materialval och trevliga innemiljöer, bra för planeten och bra för människan. Tanken är också att gårdsmiljöerna kommer bidra till ekosystemtjänster och sociala mötesplatser säger Emilia Stridsberg, hållbarhetsspecialist på Riksbyggen.

Arbetet med att förbereda marken i kvarteret Urmakaren startar inom kort. Runt 17 byggnader i olika storlek ska rivas. Totalt handlar det om runt 6 000 ton betong, 3 500 ton tegel och cirka 150 ton trä som ska tas om hand.

– Det handlar om äldre och delvis förfallna före detta industri- och verkstadsbyggnader som kommer att rivas och marken skall saneras. Ur hållbarhetssynpunkt innebär det en stor insats att förvandla den gamla industritomten till levande och grönskande bostadskvarter, säger Christel Leveen, projektledare på Riksbyggen.

 

 

 

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]