Skälet till den stora ökningen av yngre beror på att den stora gruppen 90-talister nu börjar få barn. Foto: Shutterstock
Publicerat 16 mars, 2017

Yngre ökar mer än äldre

Det talas mycket om den allt äldre befolkningen och hur den kommer att påverka den offentliga sektorn och bostadbranschen. Men det är gruppen yngre som kommer öka mest.

Prognoser som nationalekonomen Peter Stein tagit fram till Fastighetstidningen visar med all tydlighet att gruppen yngre 0–19 år kommer att öka mer än de som är 65 år och äldre.

[ Annons ]

Från 2016 till 2027 beräknas gruppen unga öka med 21,1 procent och i faktiska tal 429 830 fler än idag. Den äldre gruppen ökar samtidigt med 18,7 procent (+?333 416 personer).

– Det är nog inte så många som upptäckt denna förändring i befolkningspyramiden. Skälet till den stora ökningen av yngre beror på att den stora gruppen 90-talister nu börjar få barn, att vi har många unga invandrare med högre födelsetal än svenskfödda, god konjunktur och bra föräldrapenning som ger en extra skjuts, säger Peter Stein.

Siffrorna är obligatorisk läsning för planerare i kommunerna så att det finns tillräckligt med förskolor och skolor.

– Vi kommer att se ett större behov av samhällsfastigheter, av lägenheter som passar familjer och även studentboenden, förutspår Peter Stein.

 

Procentuell ökning av befolkningen från 2016 till 2027

0-19 år: 21,1%

65+:  18,7%

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]