Publicerat 30 april, 2021

YITs justerade resultat var högre än väntat

Finska byggjätten YIT redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Det justerade rörelseresultatet var bättre än väntat.

Omsättningen sjönk 14,4 procent till 606 miljoner euro (708). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 594,3.

Rörelseresultatet blev 14 miljoner euro (-3). Rörelsemarginalen var 2,3 procent.

Justerat rörelseresultat utföll på 21 miljoner euro (8), väntat var 13,1, med en justerad rörelsemarginal på 3,5 procent (1,1).

Resultat per aktie hamnade på 0,02 euro (-0,05).

YIT upprepar sin helårsprognos om att det justerade rörelseresultatet väntas bli högre för helåret. I fjol var det 85 miljoner euro.


YIT, MEURQ1-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2020Förändring
Nettoomsättning606594,32,0%708-14,4%
Rörelseresultat14-3
Rörelsemarginal2,3%
Rörelseresultat, justerat2113,160,3%8162,5%
Rörelsemarginal, justerad3,5%2,2%1,1%
Resultat per aktie, EUR0,02-0,05
Konsensusdata från Bloomberg

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]