[ Annons ]

WSP har vunnit uppdraget som generalkonsult för utvecklingen av stadsdelen Rosendal. Cirka 3000 lägenheter, ett stort campusområde och ett antal skolor ska byggas åt uppdragsgivaren Uppsala kommun.
Publicerat 22 april, 2014

WSP utvecklar stadsdelen Rosendal i Uppsala

WSP har vunnit uppdraget som generalkonsult för utvecklingen av stadsdelen Rosendal. Cirka 3000 lägenheter, ett stort campusområde och ett antal skolor ska byggas åt uppdragsgivaren Uppsala kommun.

Tillsammans med Tengbom arkitektkontor som underkonsult har WSP fått uppdraget som generalkonsult för stadsbyggnadsprojektet i Rosendal. På Rosendalsfältet i Uppsala planeras bostäder, handel, service, universitetsanknuten verksamhet med campuskaraktär och närhet till park- och naturområden.

[ Annons ]

WSP kommer att vara projektstöd till Uppsala kommun i arbetet med områdets detaljplan och genomförandet av den. Uppdraget innebär bland annat att ta fram relevant underlagsmaterial för stadsbyggnadsprojektet, förprojektering av kommunala gator och kommunalt VA, gestaltningsprogram för allmän plats och stadsrumskaraktärer för området som helhet.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]