Publicerat 20 februari, 2024

Willhems nettoförlust minskade i q4

Fastighetsbolaget Willhem redovisar minskad nettoförlust under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 725 miljoner kronor (677), en ökning med 7,1 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 459 miljoner kronor (416), en ökning med 10,3 procent mot föregående år.

Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -556 miljoner kronor (-1 855). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -972 miljoner kronor (13).

Resultatet före skatt var -1 269 miljoner kronor (-1 673).

Resultatet efter skatt blev -1 047 miljoner kronor (-1 396).

"För att stärka oss inför kommande år har vi genomfört en mindre omstrukturering av bolaget som resulterat i en neddragning av ett antal tjänster. Vi är mer försiktiga med investeringar och
omorganisationen har därför berört våra projektledare samt även medarbetare på huvudkontoret", säger vd Mariette Hilmersson i rapporten.

Willhem, MkrQ4-2023Q4-2022Förändring
Hyresintäkter7256777,1%
Driftnetto45941610,3%
Värdeförändringar fastigheter, orealiserat-556-1 855
Värdeförändringar derivat, totalt-97213
Resultat före skatt-1 269-1 673
Nettoresultat-1 047-1 396

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]