[ Annons ]

Dosa för kontroll av radonhalt.
Publicerat 29 januari, 2016

Willhem ser över rutiner efter radonmiss

Boende i en av Willhems fastigheter i Karlstad fick inte information om de höga radonvärdena. Nu kommer bolaget att se över sina informationsrutiner.

Det är upprörda röster i dagens NWT.

[ Annons ]

– Jag och mina barn har bott sex år i en lägenhet, men först nu när jag frågade fick veta att vi har upp till 360 becquerel hos oss.

Det är en av de boende i en av  Willhems flerbostadshus i Karlstad som är intervjuad.

För tre år sedan renoverades huset varefter en ny radonmätning gjordes. Den visade värden långt över riktvärdet på 200 becquerel per kubikmeter luft då åtgärder bör vidtas.

Något som de boende aldrig fick vetskap om enligt NWT.

– Det var först nu när jag läste NWT:s artiklar som jag tänkte att jag borde få veta de exakta värdena för vår lägenhet. Då visade det sig att vi har upp till 360 becquerel hos oss. Och i det sovrummet ligger min lille son. Det känns riktigt illa, säger den intervjuade kvinnan.

Enligt Göran Bergsten, fastighetschef på Willhem i Karlstad är det sju av totalt elva lägenheter i det aktuella huset som har för höga radonvärden – 220 till 280 becquerel med en topp på 360 becquerel. Enligt honom har åtgärder på bland annat ventilationen genomförts och mer ska göras.

– Det som har hänt i det här fallet är att vi i första hand har lagt vårt fokus på att lösa problemen och helt enkelt missat att informera alla berörda hyresgäster, säger Madeleine Wetterström, kommunikationschef på Willhem.

Hon säger att bolaget nu kommer att försöka dra lärdom av det som skett.

– Vi kommer att se över rutiner så att vi på ett mer systematiskt sätt kan garantera att information inte kan hamna mellan stolarna. Det handlar dels om att säkerställa att information går ut till de hyresgäster som är berörda, dels om att följa upp att informationen också tas emot av hyresgästen.

Tilläggas kan att en vägledande dom huruvida höga radonvärden ger rätt till hyresnedsättning väntas från Högsta domstolen i april.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]