Publicerat 26 februari, 2021

Willhem rapporterar högre hyresintäkter i Q4

Bostadsbolaget Willhem, som ägs av Första AP-fonden, redovisar högre intäkter och driftöverskott i det fjärde kvartalet, jämfört med året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 603 miljoner kronor (571), en ökning med 5,6 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 355 miljoner kronor (331). Högre hyresintäkter ligger bakom förbättringen av driftnettot.

Resultatet före skatt var 1 685 miljoner kronor (2 207), och efter skatt 1 343 miljoner kronor (1 734).

I utdelning föreslås 0,65 kronor, motsvarande totalt 501 miljoner kronor.

"Vi fortsätter utveckla vår nyproduktion i egen regi med en ambition att öka takten under kommande år. Totalt 91 lägenheter har färdigställts under året och vi har påbörjat produktion av 22 lägenheter, i de flesta fall på mark vi redan äger", säger vd Mikael Granath.

Willhem, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Hyresintäkter6035715,6%
Driftöverskott3553317,3%
Resultat före skatt1 6852 207-23,7%
Nettoresultat1 3431 734-22,5%
Utdelning per aktie, kronor0,65

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]