Publicerat 24 augusti, 2021

Willhem ökar intäkterna och vinsten – ser ljusa framtidsutsikter

Fastighetsbolaget Willhem ökar såväl intäkterna som resultatet i det första halvåret.

Hyresintäkterna uppgick till 1 237 miljoner kronor (1 175), en ökning med 5,3 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 747 miljoner kronor (725), en ökning med 3,0 procent mot föregående år. Resultatet efter skatt blev 2 907 miljoner kronor (580).

Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 2 886 miljoner kronor (479), vilket motsvarar en värdeökning på 6,1 procent (1,2). Värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 376 miljoner (-419).

Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 50 265 miljoner kronor (42 088).

”Vårt första halvår har varit starkt och den positiva utvecklingen av driftnettot fortsätter. Intäktsflödena är stabila och värdetillväxten är stark. Driftnettot ökade med 3,0 procent och överskottsgraden uppgick till 60,4 procent. Vi fortsätter växa och har förvärvat ett nyproduktionsprojekt med närmare 300 lägenheter i Stockholmsområdet, 57 lägenheter i Malmö samt en byggrätt i Kviberg, Göteborg. Samtidigt utvecklas vår egen nyproduktion starkt och vi har cirka 1 500 lägenheter i pågående produktion. Utsikterna framåt ser ljusa ut", skriver vd Mikael Granath i rapporten.

Willhem, MkrH1-2021H1-2020Förändring
Hyresintäkter1 2371 1755,3%
Driftöverskott7477253,0%
Nettoresultat2 907580401,2%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]