Publicerat 23 februari, 2023

Willhem ökar intäkterna men resultatet tyngs av lägre fastighetsvärderingar

Fastighetsbolaget Willhem redovisar minskande nettoresultat under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Resultatet tyngs av orealiserade värdeförändringar. Hyresintäkterna och driftnettot ökade.

Hyresintäkterna uppgick till 677 miljoner kronor (631), en ökning med 7,3 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 416 miljoner kronor (374), en ökning med 11,2 procent mot föregående år.

Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -1 855 miljoner kronor (3 095).

Resultatet före skatt var -1 673 miljoner kronor (3 468). Resultatet efter skatt blev -1 396 miljoner kronor (2 730).

”Händelserna i omvärlden har skakat om spelplanen det senaste året. Trots det har vi ett stabilt och positivt årsresultat, om än marginellt sämre än vad vi planerat", uppger vd Mikael Granath.

Willhems projektportfölj fortsätter att utvecklas. Den innehåller idag byggrätter för drygt 600 lägenheter. Utöver det har bolaget cirka 800 lägenheter i pågående detaljplaner.

"I rådande läge är det riskfyllt att starta nyproduktion av fastigheter där värdet vid färdigställandet är osäkert. Inriktningen framåt blir därför att fortsätta detaljplanera projekt för att få ihop en stabil byggrättsportfölj som kan verkställas när tiden är rätt", uppger Granath.

Willhem, MkrQ4-2022Q4-2021Förändring
Hyresintäkter6776317,3%
Driftnetto41637411,2%
Värdeförändringar fastigheter, orealiserat-1 8553 095
Resultat före skatt-1 6733 468
Nettoresultat-1 3962 730
Utdelning per aktie, kronor0,65

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]