Publicerat 7 maj, 2021

Willhem ökade nettoresultatet, skruvar upp fastighetsvärden under första kvartalet

Fastighetsbolaget Willhem redovisar ökat nettoresultat under första kvartalet jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 615 miljoner kronor (582), en ökning med 5,7 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 353 miljoner kronor (330), en ökning med 7,0 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 2 413 miljoner kronor (214). Första kvartalets orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 1 918 miljoner kronor (179).

Resultatet efter skatt blev 1 886 miljoner kronor (201), en ökning med 838,3 procent mot föregående år.

Ekonomisk uthyrningsgrad var 99,7 procent under kvartalet.

- Vi lever fortfarande med pandemin och planerar verksamheten efter de förutsättningar som råder. Vi ser inga negativa konsekvenser på bolagets ekonomi. Våra intäktsflöden är fortsatt stabila, betalningsmoralen är hög hos våra kunder och vi har i princip inga vakanser i vår uthyrning, kommenterar vd:n Mikael Granath.

Willhem, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Hyresintäkter6155825,7%
Driftöverskott3533307,0%
Resultat före skatt2 4132141 027,6%
Nettoresultat1 886201838,3%

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]