Bild: Riksbyggen.
Publicerat 4 februari, 2020

Willhem köper för två miljarder av Riksbyggen

Willhem köper sex hyresrättsprojekt med totalt 870 lägenheter i Stockholm och Sörmland. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till drygt två miljarder kronor.

Enligt Riksbyggen tryggar man genom försäljningen en fortsatt hög nivå på sitt bostadsbyggande med cirka 4 000 bostäder per år i pågående produktion, både hyres- och bostadsrätter.

[ Annons ]

– Från Riksbyggens sida är vi mycket glada över affären med Willhem. De är en långsiktig och ansvarstagande fastighetsägare som delar våra värderingar avseende både hållbarhet och trygghet i boendemiljön. För att över tid kunna hålla en så hög bostadsproduktion som möjligt och bidra till en minskad bostadsbrist säljer Riksbyggen merparten av de hyresrättsprojekt som utvecklas, säger Carl-Johan Hansson, chef Affärsområde Fastigheter på Riksbyggen.

Fastighetsportföljen är belägen i Stockholms län och Sörmland och består av både färdigställda projekt, de som är under uppbyggnad samt projekt som med byggstart inom kort.

– Det är generellt intressant för oss att fortsätta förvärva nyckelfärdiga projekt, och att växa i Stockholmsområdet är en del av vår tillväxtstrategi, kommenterar Willhems vd Mikael Granath. Projekten tillför en bra volym till vårt befintliga bestånd och ger oss en allt starkare marknadsposition i Stockholm.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]