[ Annons ]

Kvartetten i Hyllie är ett av de kontorsprojekt som får ett målgränsvärde. Bild: Walk the room
Publicerat 3 maj, 2022

Wihlborgs sätter pris på utsläpp

Som ett sätt att hantera kommande omställningsrisker inför nu fastighetsbolaget Wihlborgs internprissättning på koldioxidutsläpp och ett målgränsvärde för nybyggnadsprojekt.

Internprissättning på utsläpp är ett sätt att skapa ett ökat fokus på klimatpåverkan vid projektinvesteringar och premiera hållbara val i leverantörskedjan. Hos Wihlborgs ska kostnaden för klimatpåverkan i kommande projekt vara en integrerad del i beslutsprocessen. Bolaget har satt internpriset på utsläpp av koldioxidekvivalenter till 1000 kronor per ton och kommer i ett första steg testa detta i ett antal investeringsbeslut vid ombyggnationer.

– Det övergripande syftet är att få en tydligare koppling mellan ekonomi och klimatpåverkan. Genom att sätta ett pris på klimatpåverkan och ta fram den kalkylen redan i beslutsprocessen, får vi ett helt annat fokus på de aktiva klimatval vi kan göra, säger Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef på Wihlborgs. 

[ Annons ]

Att företag använder ett internpris kan givetvis inte ersätta ett högre marknadspris för utsläpp, men internt kan det skapa bättre förutsättningar att klara omställningen mot låga utsläpp. Det genom att redan nu utgå ifrån ett högre pris än vad man troligtvis kommer att möta på marknaden.

Det riktpris på 1000 kronor per ton är en schablonsumma som används av flera stora bolag och är baserad på klimatkompensering utifrån bokföringsprinciper (så kallade negativa utsläpp).

Wihlborgs sätter också upp ett målgränsvärde vid nybyggnation av kontorsfastigheter. Här är syftet att förtydliga bolagets ambitioner gentemot arkitekter och entreprenörer.

–  Båda initiativen är ett led i vår långsiktiga strategi att integrera hållbarhetsarbetet i affären och målsättning att halvera alla våra koldioxidutsläpp fram till 2030. ESG-områdets alla tre delar – miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och bolagsstyrning – ska vara integrerade i affären och i alla beslut, med fokus på insatser som gör reell skillnad. Initiativen är också ett sätt att ta vara på de lärdomar vi dragit av vårt arbete med NollCO2 -certifieringen av Kvartetten i Hyllie. De klimatberäkningar och avvägningar vi gjort i den processen kommer underlätta både för oss själva och för våra kunder att fatta bättre beslut i kommande projekt, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]