Publicerat 27 april, 2021

Wihlborgs rapporterar lägre hyresintäkter och förvaltningsresultat i första kvartalet (uppdatering)

(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Fastighetsbolaget Wihlborgs redovisar lägre hyresintäkter och förvaltningsresultat under första kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Hyresintäkterna sjönk till 738 miljoner kronor (781), en minskning med 5,5 procent mot föregående år.

Driftnettot backade till 509 miljoner kronor (555), en minskning med 8,3 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet sjönk till 416 miljoner kronor (460), en minskning med 9,6 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 587 miljoner kronor (427). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 74 miljoner kronor (59) och värdeförändringar på derivat med 97 miljoner kronor (-92).

Resultatet efter skatt blev 478 miljoner kronor (344), en ökning med 39,0 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 3,11 kronor (2,24), vilket innebär en ökning med 38,8 procent mot föregående år.

Substansvärdet, mätt som EPRA NRV, steg till 155,59 kronor per aktie (143,77).

Nettouthyrningen var positivt med 9 miljoner kronor (8) i kvartalet.

- Det är glädjande att vi fortsätter uppvisa en positiv nettouthyrning, plus 9 miljoner kronor, för första kvartalet. Det är vårt ihärdiga förvaltningsarbete som genom flera affärer sammantaget ger resultat. I en tid med olika begränsningar känns det bra att teckna nya avtal med fyra restauranger för nyrenoverade Helsingborg C. Deras framtidstro bådar gott i dessa tider, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

- Under de senaste åren har vi byggt upp en stark balansräkning och en god likviditet. Med det i ryggen är vi nu i gång med nybyggnationen av kontorshuset Kvartetten i Hyllie, Malmö. Vi växer även i Köpenhamn och framöver fortgår planarbetet i Nyhamnsområdet i Malmö, Västerbro i Lund och även arbetet på Science Village i Lund börjar ge konkreta resultat.

- När den ekonomiska återhämtningen sker kommer vi att kunna dra nytta av vår starka marknadsposition, vår spännande projektportfölj och vår tillgång till stabil och långsiktig finansiering. Efter pandemin är det vår övertygelse att Öresundsregionens attraktionskraft och tillväxt kommer vara än starkare än förut, avslutar Ulrika Hallengren.

Wihlborgs, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Hyresintäkter738781-5,5%
Driftöverskott509555-8,3%
Förvaltningsresultat416460-9,6%
Resultat före skatt58742737,5%
Nettoresultat47834439,0%
Resultat per aktie, kronor3,112,2438,8%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor155,59143,778,2%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]