Publicerat 16 februari, 2021

Wihlborgs rapporterar lägre förvaltningsresultatet i fjärde kvartalet, höjer utdelningen

Fastighetsbolaget Wihlborgs redovisar lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet. Utdelningen föreslås att höjas.

Hyresintäkterna uppgick till 751 miljoner kronor (765), en minskning med 1,8 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 523 miljoner kronor (525), en minskning med 0,4 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 419 miljoner kronor (456), en minskning med 8,1 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 867 miljoner kronor (1 746).

Resultatet efter skatt blev 694 miljoner kronor (1 546), en minskning med 55,1 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 4,51 kronor (10,06), vilket innebär en minskning med 55,2 procent mot föregående år.

I utdelning föreslås 5,25 kronor (4,50).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 152,44 kronor (140,20).

Wihlborgs, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Hyresintäkter751765-1,8%
Driftöverskott523525-0,4%
Förvaltningsresultat419456-8,1%
Resultat före skatt8671 746-50,3%
Nettoresultat6941 546-55,1%
Resultat per aktie, kronor4,5110,06-55,2%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor152,44140,208,7%
Utdelning per aktie, kronor5,254,5016,7%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]