Publicerat 14 maj, 2020

Wihlborgs planerar för fortsatt utveckling vid Lunds centralstation

Fastighetsbolaget Wihlborgs planerar nu för fortsatt utveckling vid Lunds centralstation. Efter projekten i Posthornet 1 och Raffinaderiet 5 (Sockerbiten), där samtliga kontorsytor är uthyrda, påbörjas nu utvecklingen av Raffinaderiet 3. Det framgår av ett pressmedelande.

Raffinaderiet 3 ligger mellan Posthornet 1 och Raffinaderiet 5, på västra sidan av Lunds centralstation. Här finns en äldre fastighet om 4 900 kvadratmeter som idag inrymmer blandade verksamheter. Med start i början av 2021, när befintliga hyresgäster flyttat ut, kommer Wihlborgs att rusta upp fastigheten till toppmoderna kontor. Dessutom kommer en ny huskropp med 900 kvadratmeter kontor att tillföras och länkas samman med den befintliga fastigheten. När projektet är färdigställt kommer fastigheten att omfatta 5 800 kvadratmeter kontorsytor.

- Vi har idag inga lediga kontorslokaler i centrala Lund. Nu förbereder vi för varsam utveckling av en historisk fastighet med fina arkitektoniska och kulturella värden där vi kan skapa nya, attraktiva kontorslokaler i direkt anslutning till Lunds centralstation, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Wihlborg har även i kvarteret Posthornet utvecklingsmöjligheter. En ny detaljplan medger nybyggnation av ytterligare 10 000 kvadratmeter kontor.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]