Publicerat 15 februari, 2022

Wihlborgs ökade förvaltningsresultatet under fjärde kvartalet – höjer utdelning och föreslår aktiesplit

Fastighetsbolaget Wihlborgs redovisar ett ökat förvaltningsresultat och högre intäkter under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Hyresintäkterna uppgick till 770 miljoner kronor (751), en ökning med 2,5 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 537 miljoner kronor (523), en ökning med 2,7 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 443 miljoner kronor (419), en ökning med 5,7 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 2 060 miljoner kronor (867). Värdeförändringar fastigheter ingår med 1 562 miljoner kronor (404).

Resultatet efter skatt blev 1 668 miljoner kronor (694). Resultat per aktie hamnade på 10,85 kronor (4,51).

I utdelning föreslås 6,00 kronor per aktie (5,25). Styrelsen föreslår också en split 2:1, samt söker ett mandat att kunna återköpa 10 procent av kapitalet och emittera nya aktier motsvarande lika mycket.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 172,65 kronor (152,44).

Wihlborgs, MkrQ4-2021Q4-2020Förändring
Hyresintäkter7707512,5%
Driftöverskott5375232,7%
Förvaltningsresultat4434195,7%
Resultat före skatt2 060867137,6%
Nettoresultat1 668694140,3%
Resultat per aktie, kronor10,854,51140,6%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor172,65152,4413,3%
Utdelning per aktie, kronor6,005,2514,3%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]