Publicerat 21 oktober, 2022

Wihlborgs minskade förvaltningsresultatet under tredje kvartalet

Fastighetsbolaget Wihlborgs redovisar ett lägre förvaltningsresultat under tredje kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 848 miljoner kronor (813), en ökning med 4,3 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 594 miljoner kronor (612), en minskning med 2,9 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 475 miljoner kronor (513), en minskning med 7,4 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till 40 miljoner kronor (307). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till 59 miljoner kronor (34).

Resultatet före skatt var 574 miljoner kronor (854).

Resultatet efter skatt blev 449 miljoner kronor (673), en minskning med 33,3 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,46 kronor (2,19), vilket innebär en minskning med 33,3 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 89,28 kronor (79,84).

Wihlborgs, MkrQ3-2022Q3-2021Förändring
Hyresintäkter8488134,3%
Driftöverskott594612-2,9%
Förvaltningsresultat475513-7,4%
Värdeförändringar fastigheter, totalt40307-87,0%
Värdeförändringar derivat, totalt593473,5%
Resultat före skatt574854-32,8%
Nettoresultat449673-33,3%
Resultat per aktie, kronor1,462,19-33,3%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor89,2879,8411,8%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]