Publicerat 27 april, 2021

Wihlborgs minskade förvaltningsresultatet under första kvartalet

Fastighetsbolaget Wihlborgs redovisar lägre förvaltningsresultat under första kvartalet.

Hyresintäkterna uppgick till 738 miljoner kronor (781), en minskning med 5,5 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 509 miljoner kronor (555), en minskning med 8,3 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 416 miljoner kronor (460), en minskning med 9,6 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 587 miljoner kronor (427).

Resultatet efter skatt blev 478 miljoner kronor (344), en ökning med 39,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 3,11 kronor (2,24), vilket innebär en ökning med 38,8 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 155,59 kronor (143,77).

Wihlborgs, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Hyresintäkter738781-5,5%
Driftöverskott509555-8,3%
Förvaltningsresultat416460-9,6%
Resultat före skatt58742737,5%
Nettoresultat47834439,0%
Resultat per aktie, kronor3,112,2438,8%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor155,59143,778,2%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]