Wihlborgs utökar i Helsingborg och köper en tomträtt på Berga industriområde för 151 miljoner kronor.
Publicerat 14 januari, 2015

Wihlborgs köper tomträtt på Berga i Helsginborg

Wihlborgs utökar i Helsingborg och köper en tomträtt på Berga industriområde för 151 miljoner kronor.

Fastigheten Kroksabeln 12 på Berga industriområde i Helsingborg innehåller en modern lager- och kontorsfastighet på 15 000 kvadratmeter. Tomtytan omfattar ca 30 000 kvadratmeter.

[ Annons ]

Vakansen i fastigheten är 15 procent. Bolaget bedömner att de vakanta lokalerna kommer att hyras ut under 2015.
– Vi är mycket nöjda med vårt senaste förvärv som ligger strategiskt inom vårt delområde på Berga, närmare bestämt på Garnisonsgatan. Genom förvärvet stärker Wihlborgs sin position som den största fastighetsägaren i Helsingborg. Före förvärvet bestod vårt bestånd av 509 000 m2i Helsingborg, varav 180 000 kvadratmeter på Berga, kommenterar Anders Jarl, vd för Wihlborgs.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]