Publicerat 22 mars, 2021

Wihlborgs kallar till årsstämma den 27 april

Aktieägarna i fastighetsbolaget Wihlborgs kallas till årsstämma tisdagen den 27 april. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 5,25 kronor per aktie.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Jarl, Jan Litborn, Helen Olausson, Johan Qviberg och Tina Andersson samt nyval av Amela Hodzic och Lennart Mauritzson som styrelseledamöter. Omval föreslås av Anders Jarl till styrelseordförande.

Valberedningens förslag innebär att Sara Karlsson och Per-Ingemar Persson lämnar styrelsen. Styrelseförslaget är känt sedan tidigare.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst tio procent.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]