Publicerat 23 oktober, 2020

Wihlborgs hyresintäkter och förvaltningsresultat var helt i linje med förväntningarna i tredje kvartalet

Fastighetsbolaget Wihlborgs hyresintäkter och förvaltningsresultat i tredje kvartalet 2020 var helt i linje med analytikernas förväntningarna.

Hyresintäkterna steg med 4,3 procent till 775 miljoner kronor (743), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 777 miljoner kronor.

Driftnettot ökade med 4,0 procent till 574 miljoner kronor (552). Överskottsgraden var 74 procent (74).

Förvaltningsresultatet steg med 7,0 procent till 477 miljoner kronor (446), att jämföra med analytikerkonsensus som låg på 479 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 811 miljoner kronor (569). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 335 miljoner kronor (179) och värdeförändringar på derivat med -1 miljon kronor (-56).

Resultatet efter skatt blev 820 miljoner kronor (450). Resultat per aktie hamnade på 5,33 kronor (2,93).

Uthyrningsgraden var 91 procent (92).

Substansvärdet, EPRA NAV, per aktie steg till 147,63 kronor (130,23) per den 30 september.

- Vårt resultat ökar även i det tredje kvartalet och vi slår återigen rekord för förvaltningsresultatet som ökar med 7 procent för kvartalet. Det visar att vi har en stabil och hållbar verksamhet och vi fortsätter stärka vår balansräkning, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs, i delårsrapporten.

- Vi lägger fullt fokus på vår affär och på att vara nära våra kunder. Det är viktigare än någonsin att vi är snabba och flexibla för att kunna möta förändrade behov. Marknadsförutsättningarna och takten i den ekonomiska återhämtningen skapar en viss osäkerhet framöver, men tack vare vår starka marknadsposition och vårt fokus på moderna kontorsfastigheter i rätt lägen är vi väl positionerade för att kunna vara hyresgästernas förstahandsval även i framtiden, fortsätter Ulrika Hallengren.

Wihlborgs, MkrQ3-2020KonsensusFörändring mot konsensusQ3-2019
Hyresintäkter775777-0,3%743
Driftöverskott574552
Förvaltningsresultat477479-0,4%446
Resultat före skatt811569
Nettoresultat820450
Resultat per aktie, kronor5,332,93
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor147,63130,23
Konsensusdata från Factset

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]