Wihlborgs genomför en bytesaffär med Malmö kommun och friköper tomträtter i Malmö. I samma bytesaffär löser Malmö kommun byggnader inför den kommande exploateringen av kvarteren på Universitetsholmen.
Publicerat 21 juni, 2011

Wihlborgs friköper tomträtter i Malmö

Wihlborgs genomför en bytesaffär med Malmö kommun och friköper tomträtter i Malmö. I samma bytesaffär löser Malmö kommun byggnader inför den kommande exploateringen av kvarteren på Universitetsholmen.

Malmö kommun löser byggnaderna på tomträttsfastigheten Gäddan 6, en fastighet som är av strategisk vikt inför den kommande exploateringen av kvarteren på Universitetsholmen. Tillträdet till fastigheterna sker den 1 februari 2013. Som mellanavgift betalar Wihlborgs 15 miljoner kronor.

[ Annons ]

– Att äga en fastighet med tomträtt innebär alltid en viss osäkerhet när det t.ex. gäller avgäldens kommande storlek. Wihlborgs agerar långsiktigt i sitt ägande och vill ha kontroll på kostnaderna. Dessutom underlättar ett ägande vid beslut om framtida utveckling, kommenterar Anders Jarl, VD i Wihlborgs Fastigheter.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]