[ Annons ]

Bild: White arkitekter.
Publicerat 1 september, 2020

White planerar framtidens idrottshall

White Arkitekter lanserar konceptet Framtidens idrottshall. Innovativa lösningar som möter framtida miljökrav ska skapa långsiktiga fastighetsvärden och främja den sociala integrationen.

I syfte att öka rörelseglädjen för fler och bidra till en bättre folkhälsa har White Arkitekter tillsammans med Sveriges fem största idrottsförbund för inomhusidrott utvecklat ett konceptprogram för framtidens idrottshallar. Där ska man inte bara kunna välja om man vill byta om i grupp eller mer avskilt, utan även läsa läxor, träffa vänner eller svara på några jobbmejl i före eller efter träningen – en plats för teori, peppning och reflektion. 

– I år har det blivit väldigt tydligt att god hälsa är en viktig samhällsfråga och något att samlas kring. Jag tror att många skriver under på att idrottshallar, som en samlingsplats för idrottande och hälsobyggande, skulle kunna vara så mycket mer än de är i dagsläget. Genom samarbetet med idrottsförbunden och deras nätverk ute i landet tror vi verkligen att konceptet kan skapa förändring och förbättring, säger Niklas Singstedt, ansvarig arkitekt på White.

[ Annons ]

En annan anledning till Framtidens idrottshall är bristen på idrottshallar i Sverige, vilket är ett problem för folkhälsan. Redan innan pandemin fick endast två av tio barn tillräckligt mycket motion. Samtidigt glöms idrott och rörelseglädje ofta bort när det planeras för nya bostadsområden. Inom tio år behöver mer än tusen nya skolor byggas och till dem en stor mängd idrottshallar. Många av de hallar som finns idag byggdes under andra halvan av 1900-talet och är varken moderna eller ändamålsenliga längre.

Framtidens idrottshall ska även verka för ett mer jämlikt idrottande, i en tid av mer stillasittande och polariserad tillgång till idrott och hälsa. Alla ska känna sig välkomna och inspireras till lustfylld rörelse, redan på väg till hallen och vidare in till själva idrottsytorna. Det handlar om att sänka trösklarna och underlätta för rörelse både för den som idrottar, den som följer med och den som ska idrotta för första gången.

– Den breda dialogen mellan idrottsförbund, arkitekter, unga, föräldrar och kommuner har gett ett kreativt och väl förankrat koncept. Vi hoppas nu att det ska byggas många innovativa och volymeffektiva idrottshallar som stimulerar till mycket rörelse, säger Daniel Glimvert, projektledare för Framtidens idrottshall.

Om Framtidens idrottshall

Framtidens idrottshall är en koncepthandling som tagits fram av Sveriges fem största förbund för inomhusidrott, Basketboll-, Gymnastik-, Handboll-, Innebandy- och Volleybollförbundet, i samarbete med White Arkitekter. Projektet delfinansieras av Riksidrottsförbundet med stöd från White Arkitekters forsknings- och utvecklingsavdelning White Research Lab.

Den beskriver grundläggande värden och mål samt hur dessa kan omvandlas till en byggd miljö utifrån lokala behov. Kommuner och andra anläggningsägare ska kunna använda sig av hela eller delar av konceptunderlaget när de ska bygga eller upphandla en idrottshall.

Konceptprogrammet har avstamp i dialoger och djupintervjuer med flera olika målgrupper, brukargrupper, intressenter och specialister. En extra viktig grupp har varit de huvudsakliga slutanvändarna av idrottshallarna; barn och ungdomar.

Framtidens idrottshall är en hållbar byggnad med innovativa lösningar som möter framtida miljökrav, skapar långsiktiga fastighetsvärden och främjar den sociala integrationen.

Den har kvalitativa och konkreta gestaltningslösningar där volymeffektivitet och flerfunktionalitet skapar värde för kommun, användare och byggaktör.  

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]