[ Annons ]

Jennifer Knarrström Bergh. vd Wermlands Invest. Foto: Lisa Olaison
Publicerat 23 september, 2015

Wermlands Invest vill också vara med på tåget

Att engagera sig i infrastruktur är en fråga om långsiktig överlevnad för fastighetsbolaget Wermlands Invest. Nu hoppas vd:n Josefin Knarrström Bergh på snabbtåg mellan Oslo och Stockholm.

Samtidigt som Sverigeförhandlingarna om landets första höghastighetsbana pågår, drivs en rad olika privata kampanjer runt om i Sverige för att utbyggnaden av höghastighetsnätet även ska omfatta dem. ”Om snabbtåg fanns” arbetar för ett snabbtåg mellan Oslo och Stockholm. I stråket mellan de två huvudstäderna, där mer än 4,5 miljoner människor bor, ligger Karlstad. Här har Wermlands Invest engagerat sig i kampanjen.

[ Annons ]

– Fastigheter har en fast placering och därför blir tillgänglighet via infrastruktur en av de viktigaste faktorerna för tillväxt i en region. För oss är det helt enkelt en överlevnadsstrategi att engagera oss i de här frågorna, säger Josefin Knarrström Bergh, vd på Wermlands Invest som äger bostäder och kontor i främst Karlstad.

Hon säger att olika former av infrastrukturfrågor alltid varit en naturlig del i fastighetsföretagandet men att det blivit en allt viktigare faktor för att få människor att bo kvar i staden och för att locka nya invånare och kompetens till regionen.

Kampanjen Om snabbtåg fanns, som finansieras av Fastighetsägarna och Sveriges byggindustrier, arbetar på flera olika plan. Förutom direkt kontakt med politiker har man också genomfört en informationssatsning i sociala medier riktad mot ungdomar.

Lars Andersson, näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna GFR:s kontor i Karlstad, har jobbat med frågan i tre år.

– Vi visste att Trafikverket hade utrett möjligheten för en utbyggnad men sedan har det varit väldigt tyst och därför beslöt vi oss för att väcka liv i frågan. Vi förstod att det inte var lönt att ropa efter pengar från staten så vi tittade vidare på privat finansierade lösningar.

Lars Andersson berättar att kampanjen hittills fått positivt gehör bland annat av Infrastrukturkommissionen som tittar vidare på olika finansieringslösningar för sträckan mellan Oslo och Stockholm. Josefin Knarrström Bergh hoppas att höghastighetsbanan blir verklighet, men även om den inte blir det kommer inte Wermlands Invest att lägga frågorna på hyllan.

– Regionens fortsatta tillväxt står inte och faller med snabbtågen, även om de är en viktig parameter, utan då får vi helt enkelt titta på andra lösningar och jobba ännu hårdare.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]