Publicerat 9 december, 2021

Wästbygg utnyttjar bemyndigande att återköpa egna aktier

Byggbolaget Wästbygg har beslutat att utnyttja bemyndigandet att återköpa egna aktier. Bolaget får återköpa högst 10 procent av aktierna i bolaget. Det framgår av ett pressmeddelande.

Syftet med återköpet av egna aktier är att säkerställa Wästbyggs förpliktelser gentemot säljaren i enlighet med det aktieöverlåtelseavtal som ingåtts tidigare under hösten 2021 avseende samtliga aktier i Rekab Entreprenad samt att säkerställa leverans av aktier till deltagare i bolagets incitamentsprogram.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]