Publicerat 18 februari, 2021

Wästbygg rapporterar lägre intäkter men ökat resultat, föreslår utdelning

Byggbolaget Wästbygg redovisar minskande intäkter men ökat resultat i fjärde kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Styrelsen föreslår utdelning. Bolaget noterades på Nasdaq Stockholm den 13 oktober i fjol.

Nettoomsättningen sjönk 11,7 procent till 924 miljoner kronor (1 046).

Rörelseresultatet blev 65 miljoner kronor (40), med en rörelsemarginal på 7,0 procent (3,8).

Resultatet före skatt var 67 miljoner kronor (35).

Resultatet efter skatt blev 82 miljoner kronor (40), en ökning med 105,0 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 2,66 kronor (1,77), vilket innebär en ökning med 50,3 procent mot föregående år.

Orderingången landade på 1 266 miljoner kronor (1 359), en minskning med 6,8 procent mot föregående år.

Styrelsen föreslår en utdelning på 3,30 kronor per aktie (0).

- När bokslutet för 2020 nu är sammanställt är jag nöjd över utfallet sett till förutsättningarna runt omkring oss. Vår verksamhet bedrivs inom tre starka affärsområden. Projekten finns på marknaden, men pandemin har medfört ökad konkurrens och att många beställare har valt att skjuta fram sina investeringsbeslut. Trots det har våra intäkter, utifrån segmentsrapporteringen, endast minskat med några procent jämfört med föregående år. Lönsamhet ska prioriteras framför volym och våra tillväxtmål är långsiktiga, det har vi alltid varit tydliga med att kommunicera. Jag ser det som ett viktigt styrkebesked att vi levererade ett rörelseresultat på 254 miljoner kronor, vilket är en förbättring med hela 32 procent jämfört med 2019, säger Jörgen Andersson, vd på Wästbygg Gruppen i bokslutet.

Wästbygg, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Orderingång1 2661 359-6,8%
Nettoomsättning9241 046-11,7%
Rörelseresultat654062,5%
Rörelsemarginal7,0%3,8%
Resultat före skatt673591,4%
Nettoresultat8240105,0%
Resultat per aktie, kronor2,661,7750,3%
Utdelning per aktie, kronor3,300

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]