Publicerat 26 augusti, 2021

Wästbygg ökar resultatet i andra kvartalet, orderingången steg kraftigt

Byggbolaget Wästbygg redovisar ökat resultat i andra kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Intäkterna var oförändrade medan orderingången steg kraftigt.

Nettoomsättningen steg marginella 0,1 procent till 1 051 miljoner kronor (1 050).

Rörelseresultatet blev 91 miljoner kronor (77), med en rörelsemarginal på 8,7 procent (7,3).

Resultatet före skatt var 93 miljoner kronor (79).

Resultatet efter skatt blev 99 miljoner kronor (69), en ökning med 43,5 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 3,05 kronor (3,01), vilket innebär en ökning med 1,3 procent mot föregående år.

Orderingången steg till 1 473 miljoner kronor (433), en ökning med 240 procent mot föregående år. Orderstocken ökade till 3 666 miljoner kronor (2 864) per den 30 juni.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 72 miljoner kronor (38).

– En entreprenadmarknad som på allvar börjar peka uppåt igen i kombination med vårt målmedvetna arbete med att stärka vår projektutvecklingsverksamhet gör att vi kan redovisa ett mycket starkt första halvår. Vårt rörelseresultat enligt segmentsrapporteringen uppgår till 68 miljoner kronor för andra kvartalet och 133 miljoner kronor för halvåret. Därtill har vi en orderingång på 1,5 miljarder kronor i andra kvartalet och 2,2 miljarder kronor sedan årets början. Tittar vi på rullande tolv månader har vi ett rörelseresultat på 277 miljoner kronor enligt segmentsrapporteringen och en orderingång på 4,4 miljarder kronor. Det är bättre än något av Wästbygg Gruppens tidigare verksamhetsår, säger Jörgen Andersson, vd på Wästbygg Gruppen i delårsrapporten.


Wästbygg, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Orderingång1 473433240,2%
Nettoomsättning1 0511 0500,1%
Rörelseresultat917718,2%
Rörelsemarginal8,7%7,3%
Resultat före skatt937917,7%
Nettoresultat996943,5%
Resultat per aktie, kronor3,053,011,3%
Kassaflöde från löpande verksamhet723889,5%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]