Publicerat 19 mars, 2021

Wallenstams styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i fastighetsbolaget Wallenstam kallas till årsstämma tisdagen den 27 april. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 1,20 kronor per aktie, fördelat på halvårsvis utbetalning på vardera 60 öre per aktie.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelse, innebärande omval av Lars-Åke Bokenberger, Karin Mattsson, Agneta Wallenstam, Anders Berntsson och Mikael Söderlund som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Lars-Åke Bokenberger.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]